Zwolle opent Polymer Science Park

Nieuws | de redactie
5 maart 2012 | Na een intensieve voorbereidingstijd is het dan zover: op maandag 5 maart wordt in Zwolle een spiksplinternieuw Polymer Science Park geopend. Nieuw is dat behalve Hogeschool Windesheim ook de Universiteit Twente bij het project aanhaakt.

“De Hogeschool Windesheim is bij dit Sciencepark betrokken alseen van de vier founding fathers. We zijn al meer dan een jaarbezig met de voorbereidingen voor dit Polymer Science Park”,vertelt Ineke van der Wal, directeur Techniek en ICT vanWindesheim. “Naast onze hogeschool zijn twee beursgenoteerdebedrijven bij het project betrokken en heeft ook de ROC Deltionaangehaakt.” Bij de officiële opening van het Polymer Science Parkop 5 maart, zal bekend worden gemaakt dat ook de UniversiteitTwente mee gaat doen.

Veel werkgelegenheid

In de regio rond Zwolle is relatief veel werkgelegenheid in dekunststoffenindustrie. Van der Wal weet te vertellen dat 13.000arbeidskrachten werkzaam zijn in de kunststoffensector, “Dat is 31%van de totale Nederlandse werkgelegenheid in deze sector.”

Windesheim ziet grote kansen voor de opleidingenwerktuigbouwkunde, industrieel productontwerp, in bouw-opleidingenen chemische opleidingen. Van der Wal: “We hebben een lectoraat ophet gebied van kunststoftechnologie die met behulp van alleapparaten op het sciencepark, denk aan spuitgieten of 3D-printen,veel toegepast onderzoek zal gaan verrichten. Daarnaast gaan we ookminoren aanbieden op het sciencepark en zullen er allerleistagemogelijkheden ontstaan.”

€1,1 miljoen van de Provincie

“Het is de lol van zo’n open innovatiecentrum dat bedrijvensamen allerlei projecten kunnen uitvoeren”, vertelt Ineke van derWal verder. “Behalve DSM en Wavin, hebben intussen ook al anderebedrijven interesse getoond: Van Wijhe Verf en WestrupEngineering.”

Vanuit de Provincie Overijssel wordt €1,1 miljoen bijgedragenaan het sciencepark; nog eens €1,1 miljoen wordt door de vieroprichtende partijen ingebracht. Van der Wal: “Het is natuurlijknog niet voldoende. We willen nog een revolving fund oprichten omook MKB’ers in staat te stellen om van de mogelijkheden van hetPolymer Science Park gebruik te maken. Ik denk dat dat ons ook welzal gaan lukken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK