Clementie voor snel switchende student

Nieuws | de redactie
6 april 2012 | Studenten die na een maand besluiten alsnog hun studie te staken, verliezen niet gelijk een jaar met betrekking tot de langstudeermaatregel. Staatssecretaris Zijlstra heeft in reactie op Kamervragen van Anne-Wil Lucas (VVD) besloten de weeffout in het systeem te herstellen.

“Onder de huidige regelgeving zou voor deze studenten, die derest van het jaar uitgeschreven staan en geen lessen volgen, datjaar toch volledig meetellen als studiejaar en voor delangstudeerregeling,” legt de VVD-onderwijswoordvoerder uit. “Datis onterecht, onredelijk en nu dus voorkomen.”

Studenten die zich in september in- en uitschrijven en de restvan het collegejaar niet aan een andere studie beginnen, krijgenéén extra uitloopjaar. Anne-Wil Lucas stelde deze maand Kamervragenover de ontstane situatie. Halbe Zijlstra besloot daarop de wetalsnog te wijzigen. “We zijn verheugd over het snelle handelen vande staatssecretaris,” laat Lucas weten.

Het is niet voor het eerst dat OCW moet erkennen dat er eenweeffout in de langstudeerwet zit. Begin 2012 werd Zijlstra al doorde Kamer op het matje geroepen omdat de wet doorstomers van HBO naar WO zou duperen. OCWbenadrukte toen dat hier sprake was van een administratieve foutuit het verleden en Zijlstra beloofde de  problemen insamenspraak met VSNU te gaan opvangen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK