De droom van Mitchell Esajas

Nieuws | de redactie
5 april 2012 | De droom van Mitchell Esajas wordt waar. Hij mag als winnaar van de Echo Award naar de University of California om er zijn ambitie, talent en kennishonger verder aanwakkeren. Mitchell studeert namelijk aan de VU al vast twee disciplines tegelijk, Business Administration en antropologie.

“Dromen kunnen niet dood gaan!” Die prachtige uitspraak vanAHK-student en aspirant-acteur George Tobal was het ware motto vande Echo Awards 2012. George won dan wel niet de HBO Award, maar hetoptreden en de welsprekendheid van de vluchteling uit deAssad-dictatuur in Syrië mochten er wezen.

Mitchell Esajas won de WO Award en vertelde aanScienceGuide over zijn gedrevenheid en de vele’nevenactiviteiten’ die hij naast die twee masters er nog even bijdoet. “Ik doe het net snel genoeg om geen langstudeerboete te gaankrijgen,” zei hij grijzend.

Mitchell Esajas

Mitchell Esajas, de winnaar van de ECHO Award 2012

New Urban

“Ik ben de eerste uit mijn hele familie die kan studeren. En wijhebben zo’n echt grote Surinaamse familie, met wel 50 neven ennichten en ooms en tantes! Dat maakt het voor mij nog duidelijkerdat je altijd het beste uit jezelf moet zien te halen. Daarom doeik naast mijn ook nog van alles en het is wel heel erg leuk dat zedat zo waarderen, dat ik ben voorgedragen voor de Echo Award.”

Wat heel bijzonder genoemd mag worden is het initiatief datMitchell met allerlei collega-studenten van de VU nam om vooral ookanderen het beste uit zichzelf te laten halen en te leren halen.”Het heet het New Urban Collective. We doen daarmee onder meermentorprojecten in Amsterdam Zuid Oost. De basisscholen daar halende zwakste scores bij de Cito-toetsing, de helft van de kinderengaat er verder in het speciaal onderwijs. Dat moest toch echtanders kunnen, dachten wij van het Collective. En dat kun je alleendoen als je zelf in die scholen en bij die leerlingen erbij gaatzitten.”

De studenten gingen de scholieren actief begeleiden, coachen bijhet huiswerk en in schoolvakken waar ze wel wat aanmoediging bijkonden gebruiken. Het goed doen van zo’n Cito-toets is immers ookiets wat je kunt leren en waarin je ‘het beste uit jezelf kuntleren halen’.  “We hebben nu zo’n 250 leden in het New UrbanCollective en hebben zo’n 45 scholieren als coaches gesteund. Endat werkt. De Cito-scores gingen echt flink omhoog, er kregen 2scholieren een doorstroomadvies naar het vwo. Het is zo belangrijkdat je kunt laten zien dat het kan!”

Aftappen van toppers

Mitchell heeft al scherp op zijn netvlies wat hij als Echo Awardwinnaar wil gaan doen bij UCLA. Ook daar ziet hij weer alle kansenom het beste uit zichzelf en die topuniversiteit te halen.”Professor Ramon Grosfoguel!” roept hij enthousiast, alsScienceGuide vraagt bij welke toppers hij in Los Angeleslangs wil gaan om zich te laven. Nu zit deze tegenwoordig bij deUniversity of California in een andere vestiging, diete Berkeley, maar met een mooie rit per Amtrak-trein kanMitcheel in een dag van LA naar Berkeley reizen. 

En we moeten van hem ook Steven Small niet vergeten als profesordie afgetapt moet worden, waarvan acte. “Ik wil voor mijn beidestudies bij UCLA vakken gaan doen die ik hier in Nederland nietmeteen kan krijgen. Daarom wil ik zowel bij hun faculteit Economieen Bedrijfskunde als bij Social Sciences langs gaan om colleges tegaan lopen.”

Na de Zorg nu EL&I?

Dit jaar werd bij de Echo Award voor het eerst de Zorg Awarduitgereikt, op initiatief van zorgkoepel Cordaan. Want ook en juistin die sector is de behoefte aan gedreven talenten uit deallochtone jeugd grote en dringender dan ooit. Opvallend is, dat detopsectoren van minister Verhagen van EL&I dit jaar nog niethun gezicht kwamen laten zien. Opvallender nog was de volstrekteafwezigheid van het ministerie van OC&W bij het grootseevenement van de Echo Foundation. Zijn talentbevordering enzesjescultuur-bestrijding geen thema’s meer daar?

Het lijkt niet meer dan logisch na het tekenen van deinnovatiecontracten met bedrijfsleven en kennisinstellingen, datbij de Echo Awards 2013 voor elk van die negen topsectoren ook eenHBO’er en WO’er wordt bekroond als krachtige impuls voor ambitie entalent in deze speerpunten van innovatie, groei en 21eeeuws industriebeleid. Chris Buijink, secretaris-generaal van hetministerie van EL&I, van leest u even mee?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK