Het gat van Kunduz

Nieuws | de redactie
26 april 2012 | Het ‘De Jager Akkoord’ van Kunduz-fracties kent vele precieze details. En een heel opvallend en groot gat: hoger onderwijs en studiefinanciering. ScienceGuide weet waarom. De VVD poogt wanhopig de langstudeerboete te redden.

De vijf fracties – VVD, CDA, D66, GL en CU – zijn het opvallendvaak eens over specifieke posten en punten. De BTW op zonnepanelen.Accijns op frisdrank. 2% overdrachtsbelasting. 6% BTW op opera inplaats van 21%, bravo!

Maar één van de grootste, meest gedurfde hervorming uit hetCatshuis-pakket van VVD en CDA is nergens terug te vinden. Waarbleef het sociaal leenstelsel met forse investeringen in kennis alscompensatie? Heeft Pechtold zitten slapen?

HO-SF buiten beeld

Het pakket van de Kunduz-coalitie is een mengeling van preciezeingrepen op korte termijn met vergaande hervormingen. Zo wordt hetpensioenstelsel versneld gemoderniseerd en komt er een forsearbeidsmarkthervorming rond WW en ontslagrecht. Des temerkwaardiger is het, dat de HO-SF afspraken buiten beeld zijngelaten.

Nog merkwaardiger is het feit, dat de opbrengst van de HO-SFpakket wel is ingeboekt op het meest saillante punt. Marja vanBijsterveldt heeft met hulp van Jolande Sap nu de hele passendonderwijs bezuiniging kunnen kielhalen. De dekking daarvoor zat totvandaag in het sociaal leenstelsel. De studenten zouden betalenvoor de ADHD-leerlingen.

Dat is nu weg. En zulks terwijl juist deze vijf partijencoalitie volluit pro sociaal leenstelsel zou zijn. VVD, D66 en GLzijn hier geheel eensgezind en het CDA had zich daar bijneergelegd, zo lijkt het. Toch zwijgt hun akkoord hierover.

Frustraties rond langstudeerboete 

ScienceGuide verneemt dat het officiële argument is,dat dit pakket alleen voor de begroting 2013 geldt en deSF-hervorming dan nog niet zou doorwerken. Het ware motief ligtheel ergens anders. Bij de langstudeerboete.

De VVD is namelijk diep gefrustreerd over deze links van hetmidden coalitie onder leiding van haar Mark Rutte. De premier zaltot de ochtend van 12 september CDA, D66, GL en CU de hemel inmoeten prijzen als wijze, verantwoordelijke partijen die hetlandsbelang altijd voorop zetten. Elke aanval op één van hen zalals kras op zijn blazoen van staatsman geëtaleerd worden. Rutte zalalleen Roemer, Samsom en Wilders mogen affakkelen en daar wint hijgeen kiezers van, vrezen de VVD’ers.

In dit nieuwe verbond zitten ook nog zoveel tegenstanders vanHalbe Zijlstra, dat de VVD de bui ziet hangen. Zelfs zijn enigegrote beleidsdaad, de langstudeerboete, kon weleens sneuvelen alsprijs voor de invoering van het sociaal leenstelsel. Met nameGroenLinks staat hier sterk: haar senator Ganzevoort is de man vande blokkerende motie in de Eerste Kamer. Zal de VVD hem schofferendoor de langstudeerboete rücksichtlos en staatsrechtelijk op dunijs nu toch nog door te drukken?

VVD ooit tegen langstudeerboete

De liefde van de VVD voor de langstudeerboete is toch al nogalkomisch. Zij was furieus tegen dit idee uit de koker vanCDA-programmaschrijver Ferdinand Grapperhaus. Anne-Wil Lucasvertelde elk studentenpubliek dat zij deze maatregel onzin vond,maar dit de prijs was die samenwerking met het CDA eiste. Maar nulijkt de viriliteit van de VVD-bewindslieden verbonden met ditCDA-idee.

Dit leidt tot twee conclusies bij de liberalen. Ten eerste latenzij het sociaal leenstelsel bewust buiten het Kunduz-akkoord, omdatdit in 2013 nog geen bezuiniging oplevert. Het CDA moppert hierovernatuurlijk niet, want deze partij kan zijnpro-basisbeurs-voor-allen-lijn nu volledig hernemen.

Ten tweede gaat de VVD nu zo snel mogelijk hetDeeltijd-HO-beleid aanpassen om Ganzevoort waar mogelijk tegemoette komen. Het liberale adagium lijkt te zijn: ‘liever korte termijngewin in schijn, dan lange termijn visie realiseren.’

Aangezien Mark Rutte zijn éénpersoons denktank Jan AnthonieBruijn net heeft herbenoemd als voorzitter van de liberaleprogramcommissie is er nog hoop. Bruijn zal broddelwerk op kortetermijn weten te onderscheiden van echte hervormingen voor de langetermijn. Hij wil immers al veel langer een echte HO-bekostiging die de EU gaatorganiseren. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK