India in space

Nieuws | de redactie
20 april 2012 | India is nu een van de top-ruimtevaartlanden, na het succes van de lancering van de Agni-raket. ScienceGuide sprak eind 2007 met Abdul Kalam, de ontwerper ervan. Tot kort daarvoor was hij de president van deze grootste democratie op aarde. “A nation without visison will die!”

Kalam vertelde over zijn leven en loopbaan, maar ookover zijn werk as dichter in zowel het Tamil als het Engels. In hetbegin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd hij als jongeresearcher in de defensie-industrie geselecteerd voor een heelnieuwe tak van wetenschap en technologie: de ruimtvaart. 

Knowhow van Nasa

“Na een korte tijd bij de defensiekoepel van ons land haalde de’space’- chef me naar hen toe. Al snel was ik een half jaar inAmerika dankzij een uitwisselingsprogramma. Ze kwamen bij ons voorde uitwisseling van kennis rond de bouw van satellieten, ik gingnaar de Nasa voor de lancering van raketten en hun satellieten omdaar knowhow van op te steken. Er was echt sprake van eenwederzijdse kennisrelatie op dat terrein, dat was wel heelbijzonder.”

“In de jaren daarna werd ik de projectdirecteur voor de verdereontwikkeling van satellieten. In 1980 deden wij onze eerste, eigenlancering. Dat was een historisch moment voor India.”

Mag ik u een tamelijk brute vraag stellen? Mensen in onsland – rijk, klein, zeer dichtbevolkt, een enorm koloniaal verleden- zullen dan denken: Wat doet zo’n toptalent uit India in deruimtevaart? Kan die zich niet beter wijden aan het helpen van diehonderden miljoenen arme, hongerende mensen daar? En u was ook nogde topman van hun defensieonderzoek en later ook nog bij de bouwvan een atoombom!

“O, maar dat is helemaal geen brute vraag. Ik begrijp datvolkomen. Mijn deep drive ontstond uit de ontmoeting met de grotevisionair, dr Vikram Sarabhai. Die gaf de visie die voor mij degrondslag legde op het punt dat u terecht aansnijdt. Hij zag waarwe nu 40 jaar later mee bezig zijn. India was op weg waar 1 miljardinwoners en daarvan zou 70% in dorpen wonen op het enormuitgestrekte platteland. Dan nóg zouden we steden met 300 miljoeninwoners hebben, zo schetste hij onze toekomst als natie.”

“Hoe kun je als open, democratische staat en samenleving al dezecommunities met elkaar verbinden? Hoe krijg je connectivity met debeste ontwikkelingen voor gezondheid, voor onderwijs? Sarabhai zagdat toen al duidelijk voor zich: via de ruimte, door hetheelal.”

Inclusive growth concept

“Daarbij werd al snel zichtbaar dat dit voor veel terreinen zouwerken. Via remote sensing satellieten konden we waterbronnen voorde dorpen opzoeken, konden we essentiële gegevens overbrengen overde oogstontwikkeling, over vindplaatsen van mineralen en nog veelmeer. De forecasting van cyclonen en wervelstormen konden we zoveel beter organiseren en naar dorpen en eilanden tijdigdoorgeven.” 

“Dat was in 1963 de visie van Vikram Sarabhai. Hij zag dat onsspaceprogramme een integraal deel zou moeten worden van hetontwikkelingsconcept van de regio’s op het platteland en dehonderden miljoenen mensen in al die dorpen. Dit noemden we desocietal orientation. Het is voor mij het hart van zijn inclusivegrowth concept gebleven.”

Wat is vandaag de concrete uitkomst van dr Vikram Sarabhai’svisie?

“We gingen onze eigen lanceerraketten ontwikkelen en onzesatellieten. We hebben nu 11 communicatiesondes en 16 remotesensing satellieten die in het heelal actief zijn.”

U noemt in uw boeken en essays Sarabhai een van de ‘threegreat minds’ in uw leven.

“Ik vergeet nooit wat hij ons leerde: ‘Believe in vision! Anation without vision will die!’ ” Het volledige vraaggesprekmet president Kalam leest u hier.

Ook China wil naar Mars en verder

Recent interviewde ScienceGuide ook nog de ‘Kalam’ of’Von Braun’ van China, de ontwerper van hun satellieten en hetnieuwe ruimtestation ‘Heavenly Palace, Yang Hong. Dat gesprek ‘ToMars and beyond’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK