Inholland houdt Terpstra

Nieuws | de redactie
4 april 2012 | Personeel voerde al actie ‘Doekle moet blijven’. Zij krijgen hun zin. De RvT van Inholland heeft Terpstra overtuigd nu niet op te stappen, maar de sanering en grote omslag nog ten hoogste twee jaar te leiden.

Motief voor deze plotselinge koerswijziging is niet, dat deinval collegevoorzitter het de komende twee jaar toch een stukmakkelijker zal krijgen. Rusten op zijn lauweren zal DoekleTerpstra niet vergund zijn. Hij moet zelfs nog maar afwachten, ofer een laurierkrans zal komen. Eerder het omgekeerde deed de RvTafwijken van het voorziene schema bij de invulling van een nieuwcollege van bestuur, zo verneemt ScienceGuide.

Bestuurlijke rust bewaren

Er komt in september nu geen nieuwe collegevoorzitter. Terpstrablijft voorlopig aan met een maximale termijn van twee jaar. Ditvoorkomt dat de reeks zeer ingrijpende beslissingen voor detoekomst van Inholland die in de maanden april tot en met oktobergenomen moeten worden, eerst door een lame duck voorzitteren daarna door een noviet zouden moeten worden doorgevoerd. De raadvan toezicht wist Terpstra ervan te overtuigen, dat zo de door hemzelf afgekondigde ‘bestuurlijke rust’ rond de hogeschool nietgeholpen zou zijn.

De ingrijpende maatregelen bij Inholland in de komende maandenhangen samen met een reeks indringende pijnpunten die nu voelbaarworden. De NVAO moert juist dezer weken een reeks accreditaties vanopleidingen vaststellen en Inholland verwacht, dat de keumeesterszeer scherp en precies zullen oordelen. Ook in hun eigen belang.Daarnaast zal nu de impact van de aanmeldingen en inschrijvingenvoor het nieuwe collegejaar concreet merkbaar worden.

Privatisering deeltijd klap voor Inholland

Het kabinet stooft Inholland nog een kooltje bovendien. Deprivatisering van het deeltijd-HO per 2017 was vanzelfsprekend nietverwerkt in de meerjarenramingen van de sanering van de hogeschool.Terpstra en de zijnen krijgen van Zijlstra nu geheel onaangekondigdeen tegenvaller gepresenteerd van tientallen miljoenen voor deperiode 2017 en verder. In plaats van vaste grond onder de voetenna de nu noodzakelijke sanering heeft de hogeschool van OCW zo eenextra klap gekregen in zijn financieelmeerjarenbeeld. Inholland heeft nu 4.722 deeltijdstudenten, die €25 mln aan bekostigingopleveren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK