Leraar niet vanzelf verliefd op ICT

Nieuws | de redactie
3 april 2012 | Voor leraren liggen er grote kansen op het terrein van ICT skills. Rolf van der Velden (UM): "Maar die docenten moeten wel een duwtje in de rug krijgen."

De jeugdwerkloosheid is gigantisch, de wereldwijde concurrentieop de arbeidsmarkt is moordend. De vraag is dan ook relevant welkeskills de studenten van nu minimaal moeten beheersen om later goedmee te kunnen komen. De Europese Commissie organiseerde deze weekeen serie bijeenkomsten rondom eSkills.

Volgens Rolf van de Velden (hoogleraar Onderwijs enBeroepsloopbaan, UM) zijn de cruciale skills met name die skillsdie met de inhoud van de studie samenhangen: de professioneleexpertise. “De vaardigheden die je helpen om informatie te kunnenfilteren, te beoordelen. Ook de eSkills zijn daarom ook niet los tezien van de inhoud van het onderwijsprogramma,” zei hij tijdens eenbijeenkomst van NethER in Brussel

Google scholar

“Om informatie te kunnen filteren moet je eerst een ‘body ofknowledge’ hebben. De eSkill-elementen die daarmee samenhangenzijn: welk type website gebruik je om informatie op te zoeken.Google scholar is beter dan alleen Google. Iemand die niets weet van – bijvoorbeeld – internationale handelsverhoudingen, kanwel gaan googelen, maar kan vervolgens de compleet verkeerdeconclusies trekken.”

Wil je leerlingen en studenten dit digitaleonderscheidingsvermogen meegeven, dan zullen in de eerste plaats deleerkrachten hun ICT-vaardigheden bij de tijd moeten brengen, vindtVan der Velden. “Er zijn legio mogelijkheden voor docenten omICT-vaardigheden toe te passen. Bijvoorbeeld voor de manier vantoetsen, voor het opstellen van curricula door middel van opencontent. Als docent kun je gebruik maken van heel veel communitiesen best practices. Er zijn zelfs al intelligentecomputerprogramma’s in ontwikkeling die essays kunnennakijken!”

Ook leerlingen hebben lageICT-geletterdheid

“Een eerste stap zou zijn om ICT skills op te nemen in hetstelsel van vakbekwaamheidseisen voor leerkrachten. Op dat punt ismerkwaardig genoeg niets geregeld! Verder zou er een richtlijnkunnen komen dat een bepaald percentage van het trainingsbudgetbeschikbaar gesteld moet worden voor ICT toepassingen: scholenworden geacht 10% van hun budget aan training te besteden, maar eris niets geregeld hoe dat zou moeten. Ten slotte denk ik dat ermeer ruimte moet komen voor beroepsverenigingen vanvakleerkrachten, die verantwoordelijk worden voor het opstellen vanstandaarden en ervaringen van best practice uitwisselen.”

“Leraren staan voor een zware taak: nog nooit werd er zoveel vanhen verwacht. Zij voelen zich vaak onzeker wat betreft hun digitalegeletterdheid, maar leerlingen en studenten – van wie we vaakdenken dat ze alle ICT-skills beheersen, komen óók vaak kennistekort. Vooral als het om de content-related skills gaat:informatie verwerken, logisch nadenken.”

Van der Velden: “Leerlingen leren de medium gerelateerde eSkillswel buiten de school: skypen, sociale media enzovoort. Het gaat ervooral om dat ze de content-gerelateerde skills leren: dus hoe kuninformatie vinden, beoordelen en gebruiken. Dat moet wel binnen deschool, maar bij voorkeur gekoppeld aan het vak waarmee je bezigbent.”

Voor het eerst geskyped

Wat is de laatste eSkill die Van der Velden zichzelf heeft eigengemaakt? “Eh… de laatste eSkill die ik zélf verworven heb? Ik denkdat die gerelateerd is aan de statistische pakketten die wij vooronderzoek gebruiken. In het ‘multi-level model’ bijvoorbeeld.Verder heb ik vorige maand voor het eerst geskyped met mijn dochteren gebruiken we voor het OECD-consortium waaraan ik mee werk eenfantastische manier van video conferencing: gotomeeting heet dat.En het biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd de spreker én depresentatie te volgen via de internet connectie.

Voor uw eigen eSkills en de succesvolle en productieveomgang met social media in het hoger onderwijs vindt op 31mei het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Mediaplaats in Diemen, met keynotes van onder andere Doekle Terpstra enTracyPlayle. Download hier het programma.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK