Meesterschap 4 op komst

Nieuws | de redactie
3 april 2012 | Hoe ga je als docent en als school om met een kleurrijke, zeer diverse leerlingenpopulatie op verschillende gebieden: sociaaleconomisch, cultureel, religieus en cognitief? Meesterschap 4, het debat van de lerarenopleidingen, pakt die vraag 11 april op.

In de heterogene samenleving van grote steden als Amsterdam,Utrecht en Rotterdam spelen in het onderwijsaansluitingsvraagstukken die vragen om interventies opverschillende niveaus. Die moeten ervoor te zorgen datkinderen zich optimaal ontwikkelen.

In de landelijke politiek wordt op dit moment het debat gevoerdover het wetsvoorstel passend onderwijs, waarvan de uitkomst ookvan invloed zal zijn op het onderwijs in de grote stad. Tijdens hetvierde Meesterschapsdebat wordt gedebatteerd door studenten,lectoren, werkveld en politici over de twee thema’s: Welkeaansluitingsvraagstukken spelen op dit moment in de grote stad? Hoespelen beleidsmakers, scholen en leraren in de klas hierop in? Enwat betekent dit voor de lerarenopleidingen?

Allerlei instanties, werken die samen?

Het eerste thema is “Samenwerking tussen professionals uitverschillende disciplines”. Er zijn in de grote stad veelinstanties actief rondom het kind. Denk aan GGD, jeugdzorg,buurtwerk en politie. Iedereen doet zijn best, maar het valt nogniet mee om samen te werken Hoe zorgen we dat kwetsbare kinderen inde grote stad zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Het debat over dit thema 1 wordt gevoerddoor prof.drs. Dolf van Veen, lector Grootstedelijk Onderwijsen Jeugdbeleid bij Hogeschool Inholland, dr. Ron Oostdam,onderzoeksdirecteur en lector Maatwerk Primair bij Hogeschool vanAmsterdam,Menno van der Koppel, belangenvereniging OCO(Onderwijsconsument), Anneke van der Linde, hoofddocent Pabo HvAenLaurenske Sierkens, zorgcoördinator GGD in  Amsterdam. Als’side-kick’ treedt daarbij Onderwijsraadvoorzitter prof. Geert tenDam op of Herbert de Bruijne.

Diversiteit in de realiteit van de klas     

Het tweede thema is: “Heterogeniteit in de klas.” Hoe ga je alsdocent en als school om met een leerlingenpopulatie die heterogeenis op verschillende gebieden: sociaal-economisch, cultureel,religieus en cognitief. Hoe zorg je ervoor dat al deze leerlingenzo goed mogelijk onderwijs krijgen en hun talenten optimaalontwikkelen? Wat werkt goed en welke dilemma’s kom je tegen in dedagelijkse praktijk?

Aan de hand van een casus wordt het debat gevoerd door onderandere dr. Maaike Hajer, lector Lesgeven in de multicultureleschool,Jaap Patist, docent lerarenopleiding Geschiedenis HogeschoolUtrecht, prof.dr. Folkert Kuiken, Hoogleraar Nederlands als tweedetaal Universiteit van Amsterdam,Tineke Bunnik, docentlerarenopleiding Nederlands Hogeschool van Amsterdam en DavidStalpers, docent lerarenopleiding Inholland. Als ‘side-kick’ treedtdaarbij Onderwijsraadvoorzitter prof. Geert ten Dam op of Herbertde Bruijne.

De nieuwe ScienceGuide Dossiers

Op ScienceGuide vindt u een keur aan artikelen rond dethema’s van Meesterschap 4, nu op een nieuwe manier toegankelijkgemaakt voor u en uw collega’s. De nieuwe pagina Dossiers van de sitericht zich nu helemaal op de achtergronden bij dit Meesterschap 4debat.

In het bijzonder de volgende Dossiers bieden u verdiepingen achtergronden.

Diversiteit

Leraarschap

Lectoraten

Studenten

Onderwijsvernieuwing

Leven LangLeren
 

Lees ook het dossier van Jonathan Mijs, onze columnist, onderwijskundigeen Harvard-promovendus

Meesterschap 4, datum en locatie
Datum: woensdag 11 april
Tijdstip : 14.30 – 18.00 uur
Locatie : Kohnstammzaal
Adres   : Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammhuis,Wibautstraat 2-4, 1091 GM  Amsterdam

Aanmelden kan tot 4 april aanstaande via vierde Meesterschapsdebat 11 april2012.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK