Muziekles voor ouderen, een vak apart

Nieuws | de redactie
19 april 2012 | Ouderen blijken nog steeds zeer goed een muziekinstrument te kunnen leren bespelen, blijkt uit onderzoek van het Hanze-lectoraat Lifelong Learning in Music & The Arts. Een symposium op 16 juni in Groningen leert muziekdocenten ook omgaan met deze specialisatie.

Muziek maken heeft een gunstig effect op het welzijn en defysieke en cognitieve vermogens van ouderen. Dat constateerdeHanze-lector Rineke Smilde eerder al eens in een stuk op de HBOKennisbank. Bovendien neemt een groeiende groep ouderen momenteelmuzieklessen om langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan ofeen oude passie weer op te pakken.

Perfectionisme en loyaliteit 

Voor muziekdocenten biedt deze nieuwe groep studenten een kans,maar vereist zij ook een specifieke aanpak. Het onderzoek Ouderen& Muziek van de Hanzehogeschool laat zien hoe er op de bestemanier met dit specialisme kan worden omgegaan. Verschillen zittenbijvoorbeeld in de specifiek bewuste keuze weer een instrument teleren spelen en een gemiddeld hogere mate van perfectie enloyaliteit in vergelijking met de jonge muziek leerling.

Naast de onderzoeksresultaten zijn ook filmportretten gemaaktvan verschillende ouderen die muzieklessen krijgen en hoe zij ditervaren. Zo is in dit portret gemaakt door een student van deGroningse Minerva Academie te zien hoe een oudere de vioolleservaart van docente Elise ten Westenend. 

Op het symposium van zaterdag 16 juni staan de resultaten vanhet onderzoek en de toepassing ervan voor docenten centraal. Het symposium is gericht op docenten en staf muziekscholen,privédocenten, docenten en studenten muziekvakonderwijs enmedewerkers en onderzoekers kunst & cultuurbeleid.

Aanmelden voor het symposium dat op 16 juni in DePuddingfabriek in Groningen plaatsvindt, kan hier. Meer informatie over Ouderen en Muziekvindt u hier. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK