Naar Den Haag!

Nieuws | de redactie
23 april 2012 | Studentenprotest is soms verbazingwekkend creatief. En hoe erger het bewind en beleid, hoe meer verbeeldingskracht. Ter inspiratie voor studenten in ons land wellicht, hier het laatste voorbeeld uit Wit Rusland!

Jongerenorganisaties in de hoofdstad van dictatuur Belarus,Minsk, hebben ter voorbereiding op het Paasfeest bij deautoriteiten toestemming gevraagd voor eenmanifestatie. Zoiets wordt natuurlijk altijd afgewezen, tenzijhet een evenement is van het regime en zijn lakeien. Recent verbooddictator Loekasjenko zelfs dat er luidruchtig geapplaudisseerd werdbij toegestane demonstraties, zulks nadat de oppositie hadaangekondigd overal waar hij optrad luidruchtig te zullen juichenen klappen.    

Zelf bedacht middeleeuws gebruik

Dit keer was het verzoek echter wel goedgekeurd. De jongerenhadden immers gevraagd een traditioneel, middeleeuws gebruik in erete mogen herstellen, als goede patriotten en bepleiters van hetnationale Belarussische erfgoed. Zij vertelden dat zij ommiddernacht een heleboel lampions de lucht in wilden laten, alssymbool van het einde van de winter en de komst van de lente, lichten Pasen. De geheime dienst zag hier geen bezwaar in. Dit leekhelemaal in lijn met het neo-nationalistische traditionalisme vanhet regime.

En dus kwamen de jongeren met vele honderden naar het groteplein in Minsk, met hun lampionnen. Zij staken daar een kaars onderaan en lieten deze zacht stralend in de winternacht naar de hemelstijgen. Op de doorschijnende papieren verpakking van de lichtjesstonden grote letters: de officiële afkorting van de titel vandictator Loekasjenko, met daar aan toegevoegd; ‘Naar Den Haag!’

De volgende woonplaats

Tegen de tijd dat deze opbeurende teksten en lampionnen totin de verre omgeving van het grote plein van Minsk doordrongenen weer omlaag kwamen – en de geheime dienst de teksten door had- waren de vogels gevlogen. “Loekasjenko naar Den Haag!” Eenverblijf samen met Mladic en Karadzic, dat is wat velen die zuchtenonder zijn tirannie verlangen. 

Irina Kozulina, de vrouw van de gevangen dissident AlexanderKozulin, zei ooit eens tegen ScienceGuide bij haaraankomst op het station Hollands Spoor: “Den Haag! De volgendewoonplaats van onze president….” Toen zij niet lang daarnaoverleed, mocht haar man de gevangenis niet voor enkele urenverlaten om haar teraardebestelling bij te kunnen wonen. Over zo’nsoort bewind hebben we het dus, op enkele uren hier vandaan, aan degrens van de Europese Unie. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK