NWO en China samen in topsectoren

Nieuws | de redactie
20 april 2012 | NWO gaat samenwerken met China op het gebied van onderzoek en innovatie. In het nieuwe Hé-programma worden onderzoeksprojecten opgezet door twee universiteiten en twee bedrijven uit beide landen in gebieden die raken aan de Nederlandse topsectoren.

Begin 2013 gaan de eerste projecten van start binnen hetzogeheten Hé-programma (Hé, betekent ‘samenwerking’ in hetChinees). De samenwerking moet gaan plaatsvinden onder andere ophet gebied van LED-technologie, halfgeleiders, duurzame nieuwematerialen, gezondheidszorg, voedselproductie envoedselveiligheid.

Kans voor topsectoren

Met die thema’s raken de plannen van NWO scherp aan deNederlandse topsectoren Chemie, High Tech en het multidisciplinairethema ICT. De topsectoren werden eerder door de AWT alaangestipt als mogelijkheid om samenwerking met China te zoeken.Ook kersvers AWT-voorzitter Jan Anthonie Bruijn steldeonlangs vast dat er “nog heel veel winst te behalen” valt.

Die handschoen lijkt nu te worden opgepakt door NWO en deNederlandse universiteiten. De Universiteit Utrecht kondigde al aanin zee te gaan met de Peking Universityen de NWO investeert nu €1 miljoen in het Hé-programma, waarvoorinmiddels de eerste aanvragen door Nederlands-Chinese consortiazijn ingediend.

NWO heeft in overleg met het bedrijfsleven het Hé-programmaopgezet om naast samenwerking tussen excellente onderzoekers ooksamenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren en zo gezamenlijkinnovatie in beide landen een impuls te geven. Om dit tebekrachtigen bezegelden NWO en het Chinese Ministry of Science andTechnology (MOST) gisteren de samenwerking.

Mogelijk verder in BRIC-landen

De eerste ronde van het Hé-programma betreft een pilot om tebekijken of deze bundeling van krachten goed werkt. Bij succes zalNWO bekijken of ook met andere landen als Brazilië, India enZuid-Afrika dit type internationale programma’s kan wordenopgezet. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK