Op weg naar China

Nieuws | de redactie
10 april 2012 | Hoe leer je de dynamiek van China kennen en begrijpen? Door er zelf te studeren en rond te kijken met een heldere opdracht. Universiteiten, ministeries en bedrijven gaan 30 topstudenten precies dat laten doen.

Uit verschillende disciplines en van alle Nederlandseuniversiteiten zijn deze jongeren geselecteerd voor deNetherlands – Asia Honours Summer School 2012. De eerste groepstudenten zal de komende zomer gedurende vier weken twee summerschool cursussen volgen aan de Chinese University of Hong Kong. Hetinitiatief en de financiering voor deze summer school wordtmogelijk gemaakt dankzij een unieke publiek-private samenwerkingtussen Nederlandse universiteiten, bedrijven en ministeries.

Handen ineen geslagen 

De selectiecommissie bestond uit Yvonne van Rooy (UniversiteitUtrecht), Dirk Jan van den Berg (TU Delft), Alexander Rinnooy Kan(SER), Marjan Oudeman (AkzoNobel) en Wiebe Draijer (McKinsey). PerNederlandse universiteit zijn 2-3 studenten geselecteerd, daarvandoet in totaal 20% een alpha-, 40% een beta- en 40% eengamma-studie. De verdeling man/vrouw is 50/50.

Azië en vooral China is op vele manieren van toenemend belangvoor Nederland, dat blijkt onder andere uit het recent uitgebrachteadvies van de AWT over ‘Tulpen en TU’s’. De Nederlandse universiteitenen het bedrijfsleven hebben nu met de overheid de handen ineengeslagen om de jonge generatie in aanraking te brengen met dedynamiek van Azië en de kansen die dit werelddeel Nederlandbiedt.

Yvonne van Rooy vindt deze gezamenlijke inzet een zeer sterksignaal. “In een tijd dat veel draait om bezuinigingen is hetgeweldig om te zien dat alle Nederlandse universiteiten, zestiengrote bedrijven en vier ministeries zo goed samenwerken om ditinitiatief te ondersteunen.”

Geen snoepreisje

De eerste groep van 30 studenten volgt gedurende vier wekentwee summer school cursussen aan de Chinese University of HongKong. De cursussen variëren van een introductiecursusInternational Business tot Chinese Cultuur enMaatschappij. Aansluitend brengen de studenten een bezoek aanSjanghai, waar zij onder andere in contact komen met in Chinagevestigde Nederlandse bedrijven en ondernemers. In Sjanghaiverblijven ze op de campus van Tongji University. Voorafgaand aanhet programma krijgen de studenten twee masterclasses.

De Netherlands-Asia Honours Summer School is geen snoepreisjevoor de studenten: naast het volgen van de summer school krijgenzij een opdracht mee om met concrete aanbevelingen te komen hoe departners de exposure van Nederlandse studenten aan China kunnenvergroten, én op welke manier de Netherlands – Asia Honours SummerSchool hier optimaal aan kan bijdragen.

Veel grotere ambitie

Met deze eerste groep studenten is meteen de ambitie in ganggezet om op termijn jaarlijks honderden studenten te latenkennismaken met Azië. Deze concrete vorm van publiek-privatesamenwerking waarbij gezamenlijk wordt geïnvesteerd door dedeelnemende bedrijven, universiteiten en ministeries, is uniek inNederland.

Het initiatief is een coproductie van de Universiteit Utrecht,de TU Delft en McKinsey&Company, in samenwerking met partnersin het programma zoals het ministerie van EL&I, KLM, DSM, INGen Unilever. Meer info vindt u op de website http://www.summerinasia.nl/.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK