Prehistorisch broeikas-archief

Nieuws | de redactie
2 april 2012 | Utrechtse onderzoekers Hemmo Abels, prof. Frits Hilgen en prof. Lucas Lourens hebben rivierafzettingen in het Bighorn bekken (Wyoming, VS) gevonden waarmee prehistorische broeikasklimaten beter onderzocht kunnen worden.

De aardwetenschappers hebben kortstondige extremebroeikasklimaten ontdekt in 53 miljoen jaar oude rivierafzettingenvan het Bighorn Bekken. Met deze ontdekking tonen zij aan dat deopeenvolging van kortstondige extreme broeikasklimaten, waaronderhet Paleoceen-Eoceen Thermisch Maximum (PETM), werd veroorzaaktdoor een zelfde bron van broeikasgassen. De resultaten worden op 1april gepubliceerd als Advanced Online Publication in hettoonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

Tot nu toe kwam de belangrijkste informatie over de tweekortstondige extreme broeikasklimaten (genaamd Eoceen ThermischMaximum 2 en H2) uit diepzeesedimenten. Het is nu voor het eerstdat deze twee gebeurtenissen samen met het meest uitgesprokenbroeikasklimaat uit die tijd (het PETM) zijn gedocumenteerd in éénsedimentair bekken op het land.  Hierdoor kunnen zowel demariene als continentale milieuveranderingen tijdens deze extremebroeikasklimaten worden vergeleken.

Zoogdieren liet het koud

Het onderzoek laat bovendien zien dat er geen grootschaligeevolutionaire omslag plaatsvond in de zoogdierpopulatie diedestijds het Bighorn Bekken bevolkte. Dit is opmerkelijk, omdat degrootste van de extreme broeikasklimaten uit die tijd wereldwijd énin het Bighorn Bekken grote invloed had op de zoogdierpopulatie. Zoevolueerden in die periode onder andere de moderne primaten en deeven- en onevenhoevigen.

De onderzoekers stellen dat tijdens de nu gevonden jongereklimaatgebeurtenissen de zoogdieren in het bekken mogelijk albestand waren tegen extreme broeikasklimaten. De komende jaren zalworden onderzocht wat de precieze invloed van deze extremebroeikasgebeurtenissen is geweest op de temperatuur, neerslag, ende lokale riviersystemen. Het onderzoek wordt mede gefinancierddoor NWO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK