Recessie geen broeikas-excuus

Nieuws | de redactie
6 april 2012 | Europa kan het zich niet veroorloven om broeikasuitstoot weer op te laten lopen omdat we in een economische crisis zitten. Met deze opmerking laat de hoogste wetenschappelijk adviseur van de Europese Commissie, Ann Glover, zich voor het eerst horen.

Glover ziet met lede ogen aan dat alle hoop nu opgroeimaatregelen gericht is. Zij stelt dat overheden zich geen weguit de crisis kunnen spenderen, zoals in het verleden gebeurde,alleen al vanwege een toenemend gebrek aan natuurlijkehulpbronnen.

Extreem teleurstellend

“Het is extreem teleurstellend om te zien dat lidstaten hunambities om broeikasuitstoot te verminderen, laten varen vanwegehet feit dat ze nu door een recessie gaan”, zo stelt de ‘chiefscientific advisor’ bij Euractiv. Door lagere groei is defeitelijke uitstoot al verminderd; de lat mag niet nóg lager gelegdworden.

Glover stelt vast dat wanneer de hele wereld hetzelfdeconsumptiepatroon zou hanteren als de EU, er drie planeten nodigzouden zijn om de benodigde grondstoffen aan te leveren. “We moetennadenken over alternatieve manieren om wetenschap en technologie tegebruiken om op deze planeet te kunnen blijven leven”, zegt Glover.”Dat is de allergrootste uitdaging voor de mensheid.”

Behoudzuchtige industrie

Verschillende industrieën lobbyen tegen het huidige Europeseemissiebeleid en tegen andere klimaatmaatregelen. Gloverconstateert dat deze industriële lobby om tijd te winnen bedrijvenuiteindelijk op een achterstand zet. Ze beschermen hun huidigemarktpositie en wanneer overheden daaraan toegeven, valt de druk omtot innovaties te komen weg.

Microbioloog Glover

In december 2011 werd professor Anne Gloverbenoemd tot eerste wetenschappelijk hoofdadviseur van de Commissie.Glover verleent in alle stadia van het ontwerp en de uitvoering vanbeleid onafhankelijk wetenschappelijk advies aanCommissievoorzitter Barroso.

Van augustus 2006 tot december 2011 wasprofessor Anne Glover wetenschappelijk hoofdadviseur voorSchotland. Professor Glover bekleedt een persoonlijke leerstoelMoleculaire biologie en Celbiologie aan de Universiteit vanAberdeen. De instituten Rowett en Macaulay hebben haar eeneredoctoraat verleend. Zij iselected Fellow of the RoyalSociety of Edinburgh, lid van de Natural Environment ResearchCouncil en bestuurslid van de American Academy ofMicrobiology.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK