Rood alarmlicht brandt

Nieuws | de redactie
12 april 2012 | De top 5 van de wereld lijkt weer wat meer in zicht te komen, maar Nederlands talent krijgt alleen maar minder kans zich daar te ontplooien. Bas van Schaik van NEWS laat zien waarom dit zo mis zit.

Uit de Kennis en Innovatie Foto 2012 blijkt dat deontwikkelingen op het punt ‘Buitenlandstudie Nederlandse Studenten’als zeer zorgwekkend worden gezien. en dat voor het tweedeopvolgende jaar. Terwijl bij andere indicatoren een licht herstelmerkbaar wordt, gaat het op dit cruciale aspect vantalentbevordering de verkeerde kant op.

Onmogelijk te halen

De voorzitter van Stichting NEWS (Nederlandse WereldwijdeStudenten), Bas van Schaik, reageert zowel boos als verdrietig “De2020-doelstellingen zijn mede in het leven geroepen om deNederlandse kenniseconomie aan de wereldwijde top te houden. De2020-doelstelling – 35% van de afgestudeerden heeft ten minsteeen deel van opleiding in het buitenland gedaan – kunnen we opdeze wijze onmogelijk halen. Dit is zonder meer een gemiste kansvoor de Nederlandse studenten én de Nederlandsekennissamenleving.

In 2011 wees de KIA-coalitie al op het stagnerende aantalNederlandse studenten in het buitenland. Sindsdien is de situatieenkel verslechterd want het kabinet bezuinigt fors op ambitieuzestudenten die graag in het buitenland excellente kennis op willendoen, bijvoorbeeld door het schrappen van het Huygens ScholarshipProgramme.

Voor de tweede maal een rode indicator voor de indicator’Buitenlandstudie Nederlandse Studenten’ is een krachtigsignaal richting de Nederlandse overheid en verwante organisatiesom de Nederlandse universiteiten aan te zetten hun studenten aan temoedigen zich te oriënteren buiten eigen land. De incentivesvoor universiteiten om uitgaande mobitiliteit te promoten ontbrekengeheel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK