Social media voor student én docent

Nieuws | de redactie
25 april 2012 | HO-instellingen gaan vaak te rade bij studenten om social media een rol in hun organisatie te geven. Toch moeten ook die studenten daar zelf nog veel over leren vindt Hanneke van Stokkom van de HAN. Zij onderwijst nu docenten in hoe om te gaan met nieuwe en sociale media.

“In de zich snel ontwikkelende wereld waarin we nu leven, speeltsocial media een steeds groter belang. Een belang wat helaas nogniet door iedereen op juiste waarde wordt geschat. Iedereorganisatie stelt zichzelf de vraag welke rol zij sociale mediabinnen de organisatie willen geven en ze verwachten van (pasafgestudeerde) studenten de oplossing. Dit op basis van de aannamedat, omdat jongeren zelf actief zijn via sociale media, zij ookbegrijpen hoe deze strategisch ingezet dient te worden.

Gevaren van social media

Uit eigen ervaring (voor ik als zelfstandige aan de slag gingheb ik een aantal jaren gewerkt als online marketing manager) benik me bewust van het feit dat de meeste jongeren tot een aantaljaar geleden geen idee hadden van strategische toepassingen ofgevaren van sociale media. Klakkeloos werden foto’s, video’s enblogs op het internet geplaatst en pas veel later werd ontdekt datdat materiaal niet alleen leuk gevonden werd, maar soms ook tegeneen persoon gebruikt kon worden.

Ook vandaag de dag ontvangen we bij de Hogeschool van Arnhem enNijmegen regelmatig vragen van bedrijven die studenten hun socialmedia beleid willen laten uitvoeren. Als wij ze dan wijzen op degevaren, namelijk dat het opbouwen van een klantrelatie tijd kosten een waardevol goed is, reageren ze verbaasd. Als wij aangevendat het door een student laten beantwoorden van vragen via socialmedia te vergelijken is met het laten geven van een interview dooreen student in plaats van door een woordvoerder, vallen de schellenvan de ogen.

Student als adviseur

Maar hoe zorg je ervoor dat studenten zodanig opgeleid wordendat ze in de toekomst wel die rol van adviseur kunnen claimen? Alsdocenten niet zelf leren wat het belang van sociale media is binnenspecifieke vakgebieden en  zelf in de volle breedte het besefkrijgen wat online kanalen hen te bieden hebben, zal deze rol nooitdoor een student die het arbeidsveld betreedt waargemaakt kunnenworden.

Het is om die reden dat het instituut International Business& Communicatie van de Faculteit Economie en Management ervoorgekozen heeft om  verschillende teams van docenten eencomplete opleiding online marketing te laten doorlopen. Voorafgaandheb ik als basis een aantal keren een dagdeel algemene informatieover social media verzorgd voor docenten. Het instituut koosvervolgens voor een verdieping bij vakdocenten marketing ensales.

Docenten ook opleiden 

Er is gekozen voor de opleiding van M! Academy (Marketingfacts),een op maat ontwikkelde training voor docenten uit het hogeronderwijs van twaalf hele dagen.  Door de opleiding werden de curricula van de opleidingen aangepast waarmee kennisover nieuwe en sociale media geborgd is vanaf de propedeuse. Hoe wedat aangepakt hebben, vertellen we u graag tijdens de NationaalCongres Onderwijs & Sociale Media van 30 mei aanstaande.”

Hanneke van Stokkom is adviseur digitale communicatie bij deHogeschool van Arnhem en Nijmegen en werkt daarnaast alszelfstandig trainer en adviseur online communicatie.


Op 31 mei vindt het Nationaal Congres Onderwijs & SocialeMedia plaats in Diemen, met keynotes van onder andereDoekle Terpstra en Tracy Playle. Download hier het programma. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK