Studenten alert en actief

Nieuws | de redactie
16 april 2012 | Studenten wachten niet tot de afronding van hun studie met het zoeken naar een baan. 70% van hen gaat al op zoek voordat zij hun diploma hebben. Ruim een kwart van de studenten zelfs eerder dan zes maanden daarvoor.

Slechts een minderheid wacht tot het einde van de studie om opbanenjacht te gaan. Dat blijkt uit de RSM Graduate Placement Survey2011, het eerste onderzoek naar het carrièreperspectief onderMaster of Science afgestudeerden van een Nederlandse businessschool, gepubliceerd door Rotterdam School of Management, ErasmusUniversity (RSM).

Nederland blijft aanlokkelijk

Het onderzoek laat zien dat Master of Scienceafgestudeerden zeer succesvol zijn in het vinden van een baan.Slechts 3% van de recente Masters is twaalf maanden na hetafstuderen nog op zoek. Een andere bevinding is dat 76% van deafgestudeerden ervoor kiest in Nederland te blijven.

Dat is opmerkelijk voor een diverse en internationale groep alsde RSM studentengemeenschap, waar 80 nationaliteiten invertegenwoordigd zijn. Dit kan worden geïnterpreteerd als eenpositief teken van de draagkracht van de Nederlandse arbeidsmarkt,op een moment waarop andere markten in Europa zwakker lijken.

Waar terecht?

RSM-afgestudeerden komen vooral terecht in de financiële sectoren insurance (24%) en de consultancy (20%). Tot de voornaamste vande in totaal bijna 200 werkgevers van RSM alumni behoren ING, KPMG,Rabobank, Deloitte en Capgemini.

44% is aan de slag gegaan bij onderneming met meer dan 10.000werknemers. Uit het onderzoek blijkt ook dat Master-afgestudeerdenvroeg in hun carrière stabiel blijken: 54% krijgt binnen een jaareen contract voor onbepaalde duur aangeboden.

“Dit rapport heeft een duidelijke boodschap voor recruiters, endat is om niet te wachten tot het einde van het studiejaar met hetzoeken naar toptalent,” aldus prof.dr. Steef van de Velde, decaanvan RSM. “De studenten zijn niet alleen pro-actief en in staat heelsnel kansen op banen voor zichzelf te vinden; ook maken ze in eenvroeg stadium reeds gebruik van hun contacten.”

Kracht van eigen netwerk 

70% van de studenten maakt namelijk gebruik van hun eigennetwerk voor het vinden van een baan.Van de Velde is ervanovertuigd dat toekomstige werkgevers meer succes zullen hebben alsze de beste studenten in een eerdere studiefase al aan zich tebinden.

Cécile Reulen, Career Services Manager van RSM: “Als ik denk aanalle verhalen over werkloosheid onder jongeren ben ik positiefverrast dat een grote meerderheid van onze Master afgestudeerden albinnen 12 maanden na het afstuderen niet meer op zoek is naar eenbaan. Bovendien hebben degenen hun eerste baan relatief snelgevonden en dan ook nog op hun eigenlijke opleidingsniveau (Mastergraad). Het lijkt erop dat zij niet ‘zomaar’ de eerste de bestebaan accepteren, maar een baan die past bij hun opleiding.”

Het Graduate Placement Survey rapport is een initiatief vanCareer Services van RSM in samenwerking met de afdeling Corporateand Alumni Relations van RSM. Het rapport gaat in opcarrièreperspectief van de MSc afgestudeerden een jaar na hetafstuderen. Daarbij worden onder andere salaris, locatie en sectorbekeken. Het onderzoek werd uitgevoerd in december 2011 onder alleRSM 2010 Master afgestudeerden. De onderzoeksresultaten warengebaseerd op 286 respondenten (een respons van 31%).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK