Werkzekerheid moet beter geborgd

Nieuws | de redactie
19 april 2012 | Nederland moet leren van de Zweedse begeleiding van werklozen in hun zoektocht naar een baan, aldus UvT-promovenda Irmgard Borghouts – van de Pas. De Nederlandse vakbeweging zou zich meer kunnen richten op van werk naar werk trajecten in cao’s en minder op ontslagvergoedingen.

Door de economische crisis bestaat de zekerheid van een baanvoor het leven niet meer. Soepele overgangen Van Werk Naar Werk(VWNW) zijn van het grootste belang wanneer mensen hun baan dreigente verliezen. Dit vraagt om snelle interventies van overheden,bedrijven en werknemers zelf. Maar van een structureel VWNW systeemis in Nederland geen sprake, stelt arbeidsmarkt- en socialezekerheidswetenschapper Irmgard Borghouts- van de Pas. 

Borghouts- van de Pas onderzocht in vier Europese landen(Zweden, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Spanje) welke systemenof afspraken bestaan die tot doel hebben de werkzekerheid voorboventallige werknemers te bevorderen. Daarnaast geeft hetproefschrift antwoord op de vraag wat beleidsmakers in Nederlandkunnen leren van deze buitenlandse ervaringen.

Ondersteuning voor alle werknemers 

Nederlandse vakbonden en werkgeversorganisaties zouden net alsin Zweden een actievere rol moeten innemen in de begeleiding vanwerk naar werk. Ondersteuning hierin zou beschikbaar moeten zijnvoor alle werknemers, dus niet alleen voor mensen die werkzaam zijnbij grote bedrijven en onder een sociaal plan vallen of een vastewerkgever hebben. 

In Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk kunnen kleinebedrijven zich aansluiten bij de VWNW initiatieven. In Oostenrijkmogen ook mensen met een tijdelijk contract toetreden tot eenarbeidsstichting wanneer hun contract vanwege economische redenenniet wordt verlengd.

Irmgard Borghouts- van de Pas promoveert morgen op deUniversiteit van Tilburg op haar proefschrift ‘Securing job-to-jobtransitions in the labour market: a comparative study of employmentsecurity systems in European countries.’ 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK