10 jaar BaMa

Nieuws | de redactie
22 mei 2012 | “De open en internationale herkenbaarheid als gevolg van de invoering van de BaMa structuur is het grootste succes dat we geboekt hebben,” aldus de minister die deze doorvoerde, Loek Hermans, 10 jaar later. “Uitdaging is om de accreditatie in Europa gelijk te trekken,” stelt hij nu.

Op 13 juni presenteert de ASVA een bundelbeschouwingen met bijdragen van experts over 10 jaar bachelormaster, waarin onder meer dit essay van Loek Hermans. Debundel wordt uitgereikt aan de nieuwe UvA-HvA voorzitter LouiseGunning, met  een paneldiscussie in Spui25 te Amsterdam van17.00 tot 19.00.

Hier zullen onder meer Hans Adriaansens, Dymph van den Boom,Jasper van Dijk en andere HO-kenners onder leiding van P.G.Kroeger, hoofdredacteur van ScienceGuide, met elkaar indiscussie gaan over de plussen en minnen van 10 jaar bachelormasterstructuur. U bent van harte uitgenodigd!Ruimte en gedifferentieerde aanpak onontbeerlijk

De Bologna-verklaring staat aan de basis van een groterevergelijkbaarheid in het Europese hoger onderwijs, uitgaande vaneen onderwijssysteem met twee cycli. De internationaleherkenbaarheid van opleidingen in Nederland is voor de BVNederland, als sterk internationaal georiënteerd land, van grootbelang.

In 2000 sprak ik bij de opening van het collegejaar onder andereover het thema internationalisering, een ontwikkeling die leidt totgrote mobiliteit van studenten, docenten en onderzoekers en daarmeetot grotere concurrentie. Om hier als hoger onderwijs goed op in tekunnen spelen, zijn ruimte en een gedifferentieerde aanpak perinstelling onontbeerlijk. De invoering van de BaMa structuur in2002 heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.

De open en internationale herkenbaarheid als gevolg van deinvoering van de BaMa structuur is het grootste succes dat wegeboekt hebben. De positionering van HBO-masters is goed ingebed envan groot belang in het kader van onder andere LevenLangLeren, omzodoende te voldoen aan de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook demogelijkheden met betrekking tot. mobiliteit voor zij-instromersmet elders verworven competenties zie ik als een groot goed.

In de praktijk blijkt dat de flexibiliteit voor WObachelorstudenten ontbreekt, omdat de doorstroom naarvoorgesorteerde masters nog te vaak algemeen goed is. Dit heeft totgevolg dat het kunnen kiezen voor masters aan een andere instellingin het binnen of buitenland beperkt is. De uitdaging is om deaccreditatie in Europa gelijk te trekken.  Een lastige opgave,zo bleek ook in mijn tijd als Minister, maar wel belangrijk.

Het opleiden van studenten moet aansluiten bij de behoeftes opde arbeidsmarkt. Daarom is het onderscheid tussen HBO en WObachelors een kracht van het Nederlandse hoger onderwijs. Hetbinaire stelsel is ook tien jaar na de invoering van de BaMastructuur een belangrijk kenmerk van het Nederlandse hogeronderwijs. De HBO bachelors moeten opleiden tot eenberoepskwalificatie en hieraan wordt veelal goed voldaan.Aandachtspunt is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en HBOinstellingen om het onderwijs vorm te geven.

Loek Hermans,
oud-minister van OCW (1998-2002)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK