9 mei Europadag

Nieuws | de redactie
9 mei 2012 | Vandaag is het Europadag, de dag waarop de Tweede Wereldoorlog op dit continent eindigde. ScienceGuide presenteert zijn gesprekken met inspirerende Europeanen als Jacques Delors, Anne Glover en Jose Manuel Barroso. En breekt een lans voor Belarus, Europa's laatste dictatuur!

Jacques Delors vertelde in een weidsvraaggesprek met ScienceGuide ondermeer over zijn liefde voor het onderwijs en onderwijsbeleid. Degrote inspirator en adviseur van de nieuwe Frans president Hollandezei onder meer; “Eén van de eerste wetten die ik heb kunnendoorvoeren in Frankrijk was die van het recht op de financieringvan levenlangleren-activiteiten zoals omscholing en bijscholing,gedurende het werkzaam leven van volwassenen. Dit was een onderwerpdat mij zeer aan het hart ging. Weet u, ik denk vaak: ‘Was ik maarminister van onderwijs geweest!’ Dat had ik echt graag gedaanooit.”

De nieuwe Chief Scientific Officer vanEuropa, prof. Anne Glover zette in gesprek metScienceGuide een paar punten even op scherp. Politici diewetenschappelijk bewijs negeren, moeten open kaart spelen. Andersstaat de geloofwaardigheid van de wetenschap op het spel, steldezij. “We gaan soms nogal nonchalant met kennis om.”

Commissie president Barroso – Gloversbaas in Brussel – sprak zich tegenover ScienceGuide eindfebruari al uit over de noodzaak om naast ‘austerity’ ook eenscherp oog te hebben voor de aanjagers van groei en innovatie in Europa. Wat anderendaarna zeiden was dus niet zo origineel! “We hebben het steedsover ‘groei en nieuwe banen’, maar waar moet die economische groeieigenlijk vandaan komen?” zei hij toen al puntig.

Jong talent dat Europa vooruit moet brengen inde komende decennia sprak ook met ScienceGuide.ESU-voorzitter Allan Päll ging in op hetbeleid van Halbe Zijlstra inzake internationale studenten. “Itis true that more and more students want to get a full degreeabroad. I think this is a great development because it adds valueto the individual, the host country and Europe as a whole. Still,this has also created imbalances between countries since fundingsystems are still widely different and most host countriessubsidize higher education of international EU students. That iswhy we have to talk about ways to make international mobilitysustainable while avoiding populism.”

Het meest inspirerende en opbeurende in Europa gebeurde onlangsin het ergste land van ons werelddeel, dedictatuur Belarus. Een briljante protestactievan studenten en andere jongeren liet zien dat creativiteit,Zivilcourage en humor zelfs daar nogonverminderd levendig zijn. Slava! Slava!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK