Anka Mulder hypercreatief

Nieuws | de redactie
18 mei 2012 | Anka Mulder van de TU Delft is een van de "100 most creative people in business for 2012." Fast Company magazine in de USA bekroont haar als 'doorbraakvrouw' onder de mensen die anders durven denken. Wat is haar geheim?

“The European higher-education sector thus has little reason toview OER as a threat. On the contrary, OER can help provideeducation to rapidly increasing numbers of Europeans, andpotentially new revenue streams from others across the world, basedon Europe’s long-standing reputation for high-quality knowledge andteaching.” Het is deze visie die Anka Mulder zo’n ijzersterkereputatie geeft.

Zij is de directeur Onderwijs en Secretaris van de TU Delft enstaat nu op de 19de plaats opgenomen in de Fast Company lijst van100 ‘most creative people in business for 2012’. Ze krijgt dezeplek vanwege haar werk als voorzitter van het Open Course WareConsortium, de grootste internationale organisatie op het gebiedvan het gratis online aanbieden van onderwijs in de vorm vanvolledige cursussen.

Investeren in open kennisbronnen

Mulder nam in mei 2011 – als eerste vrouw – bij het OCW hetstokje over van Steve Carson van het Massachusetts Instituteof Technology (MIT). Meer dan 250 HO-instellingen- van MIT, Johns Hopkins, de OU, TU Delft, de KoreaUniversity, tot Paris Tech – zijn lid van het consortium.

Anka Mulder heeft haar visie op deze HO-revolutie al regelmatigop ScienceGuide uitgediept. Met de Delftse rector KarelLuyben ging zij in een stuk op ScienceGuide onder meerin op de manier waarop president Obama investeren gaat inzulke open onderwijsbronnen.

“Niet alleen de USA, maar ook de Britse overheid ondersteunt deontwikkeling van Open Course Ware (OCW) al enige jaren met forsesubsidies. Gevolg daarvan is dat de Open Universiteit UK nu een vande wereldleiders is op dit terrein: miljoenen mensen uit binnen- enbuitenland maken gebruik van hun digitale onderwijsmateriaal.Amerika en het Verenigd Koninkrijk bevestigen hun koploperspositie.Nederland ook?”

“Nederland is een van de meest digitale landen terwereld. Vrijwel iedereen heeft toegang tot internet. SURFheeft daarbij gezorgd voor een uitstekende digitale ontsluiting vanhet hoger onderwijs. Dat geeft ons land een potentiëlevoorsprong als het gaat om het inzetten van ICT in het onderwijs,het combineren van digitaal en live onderwijs en het experimenterenmet nieuwe onderwijsvormen, om het Verenigd Koninkrijk en ookSpanje in te halen en China en India voor te blijven.”

Toekomst van Europa

Recent ging zijn in het kader van de OCW-week en het wereldwijdecongres daarover in ons land nog in op de kansen die het biedt ineen tijd, dat publieke HO-instellingen moeten besparen eninvesteren tegelijk.

“For the European economy, let alone its higher-educationsector, the stakes could hardly be higher. In the midst of thisturbulence, there is little doubt of the growing importance ofdigital education to the future of European prosperity.” U leesthaar volledige verhaal hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK