Darmflora toch belangrijk bij obesitas

Nieuws | de redactie
30 mei 2012 | De darm, met name de darmflora, spelen onverwacht een grote rol bij overgewicht en bij diabetes type 2. Dat concludeert Froukje Verdam (Maastricht UMC+) in haar proefschrift. Dit is cruciale kennis, want in ons land heeft ruim de helft van de mensen overgewicht en is obesitas in drie decennia verdubbeld.

Lange tijd gold voor mensen met overgewicht ‘elk pondje gaatdoor het mondje’. Toch komt er steeds meer wetenschappelijk bewijsdat ook lichamelijke factoren (zoals bruin vet) een rol spelen bijovergewicht en obesitas. “Het is relevant te onderzoeken of hetbeïnvloeden van darmgerelateerde factoren, zoals het optimaliserenvan de darmflora, therapeutisch effectief is”, aldus Verdam.

Twee miljard met overgewicht

Wereldwijd lijden namelijk meer mensen aan dan aan ondergewicht.Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in 2015 naarschatting twee miljard volwassenen met overgewicht en ruim 700miljoen met obesitas (BMI >30kg/m2). Vandaar dat men spreektover een pandemie, een wereldwijde epidemie.

In Nederland heeft ruim de helft van de mensen overgewicht en ishet aantal mensen met obesitas de afgelopen drie decenniaverdubbeld. De provincie Limburg kent de hoogste incidentie vanobesitas, ruim 13 procent in 2009 volgens het CBS.

Mensen met ernstig overgewicht bleken een karakteristiekedarmflora – de daar aanwezige micro-organismen, voornamelijkbacteriën – te hebben. Daarnaast gaat de darmflora van mensen metovergewicht samen met zowel een lokale ontsteking in de darm en alseen algehele ontsteking in het bloed. De Panethcellen, cellen in dedunne darm die mede verantwoordelijk zijn voor de samenstelling vande darmflora, blijken bij obese mensen minder antimicrobiëleeiwitten te bevatten. Dit zou de gevonden veranderingen in dedarmflora bij mensen met overgewicht kunnen verklaren en eenmogelijke richting kunnen aangeven voor het herstellen van datevenwicht.

Meerwaarde van nieuwe test

Verdam vond in dit verband verdere aanwijzingen voor debetrokkenheid van de darm bij vette leverziekte. Deze aandoeningvarieert van relatief onschuldige leververvetting totleverontsteking, cirrose en uiteindelijk leverfalen. Het bloed vanmensen met deze leverontsteking bleek hogere concentraties vanantilichamen tegen bacteriële producten te bevatten. Omdat dediagnose voor dit type leverontsteking op dit moment alleenmogelijk is met een leverbiopt, toetste Verdam de meerwaarde vaneen nieuwe ademtest, die de aan- en afwezigheid van leverontstekingnauwkeurig bleek te voorspellen.

Bovendien ontdekte Verdam dat er ook darmgerelateerdeverschillen zijn tussen obese mensen met en obese mensen zonderdiabetes type 2. Deze verschillen in een bepaald type (absorptieve)darmcellen, zogeheten enterocyten, zou de karakteristieke hogeglucosespiegels na een maaltijd bij diabetes type 2 kunnenverklaren


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK