Docent en student, de rest is bijzaak

Nieuws | de redactie
11 mei 2012 | Hoe kan het niveau in het HBO omhoog volgens docenten? De Algemene Onderwijsbond (AOb) deed een enquête onder 1600 leerkrachten in het HBO over kwaliteit, rendement en bureaucratie. “Het gaat om de interactie tussen studenten en docenten. De rest is bijzaak.”

Uit de vragenlijst van de AOb komt naar voren dat docenten hunplezier halen uit het werken met studenten. Over de organisatie inhogescholen is het beeld kritischer. Gemiddeld krijgen dehogescholen een 6,6 en de helft van de docenten geeft aan last tehebben van de bureaucratie.

Onvrede over de organisatie

“Ik heb als academicus vijf managementlagen boven mij. Terwijlals je mij aan het begin van het jaar vertelt wat ik moet doen, ikweinig aansturing meer nodig heb,” vertelt één van de ondervraagdenin de enquête. Met name bij de Hogeschool Utrecht en HogeschoolInholland overheerst onvrede over de organisatie.

Voor Inholland geldt als verzachtende omstandigheid dat men nogherstellende is van alle affaires waar de hogeschool mee te kampenheeft gehad. “Vergelijk het maar met een mammoettanker die op driftis geraakt, zo’n koers verander je niet maar eventjes.”

Druk op rendement

Over de onder druk staande kwaliteit zijn veel docenten ook niette spreken. Vijftig procent geeft aan te weinig tijd te hebben ombeoordelingen goed uit te voeren terwijl 29 procent zegt nietaltijd volledig achter de uitgedeelde voldoendes te staan.

“Jij als docent dient je te verdedigen dat jij een onvoldoendegeeft. Student gaat naar de examencommissie, student gaatprocederen (met advocaat vaak) student gaat je stalken op de gangen je bedreigen, management steunt je pas nadat je beleefd zegtgeen les meer te kunnen geven, wanneer student X nog in jouw leskomt,” laat één van de docenten weten onder welke druk gewerktwordt.

Ondanks de kritiek op management en werkdruk gaan docenten overhet algemeen nog met veel plezier naar hun werk. Met name hetcontact met de student speelt daarin een belangrijke rol. “Het gaatom de interactie tussen studenten en docenten. De rest isbijzaak.”

Het hele onderzoek van AOb vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK