€100 miljoen voor R&D in Delft en Limburg

Nieuws | de redactie
22 mei 2012 | DSM gaat de komende twee jaar €100 miljoen investeren in drie nieuwe R&D-faciliteiten, waaronder het Limburgse Chemelot. De investeringen sluiten volgens DSM-voorman Atzo Nicolaï “naadloos aan bij de gekozen research- en innovatiespeerpunten van Nederland in de vorm van de topsectoren.”

Op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen gaat DSM een nieuwonderzoeksgebouw neerzetten voor materiaalwetenschappen. Het isniet voor het eerst dat DSM geld pompt in de Limburgseonderzoekscampus. Eerder werd samen met de provincie en deUniversiteit Maastricht al eens €180 miljoen gestoken in de ontwikkeling van de faciliteiten daar.

700 arbeidsplekken

Naast Chemelot kan ook het recent opgerichte consortium voor deBioprocess Pilot Facility in Delft een investering tegemoet zien.In Delft komt tevens een nieuw laboratorium voor biotechnologischonderzoek dat net als de faciliteiten in Sittard-Geleen in 2014 ingebruik genomen kan worden.

In de laboratoria zullen zo’n 700 mensen werken aan innovatieveoplossingen voor de grote uitdagingen waar de wereld voor staat ophet gebied van onder andere ‘energie & klimaat’ en ‘voeding& gezondheid’, die passen in de koploperspositie die Nederlandinneemt op het gebied van duurzaamheid.

Topsectoren centraal

Volgens EL&I-minister Maxime Verhagen versterkt deinvestering van DSM de positie van de Nederlandse kenniseconomie.”Dit zorgt ervoor dat we ook in de toekomst tot de wereldtop insectoren als agrofood, chemie, energie behoren. Bovendien levert deinvestering banen en inkomsten op in economisch moeilijketijden.”

Atzo Nicolaï, de directeur van DSM Nederland stelt tevens hetbelang van de investering voor het Nederlandse topsectorenbeleidals een belangrijke drijfveer voor de plannen va DSM. “Dezeinvesteringen, die naadloos aansluiten bij de gekozen research- eninnovatiespeerpunten van Nederland in de vorm van de topsectoren,laten zien dat DSM die ambitie serieus neemt. Zowel de landelijkeoverheid als de provincies Limburg en Zuid-Holland faciliteren dezeinvesteringen vanuit het perspectief van de topsectoren.”

Kansen voor start-ups

In het nieuwe gebouw in Sittard-Geleen zullen zo’n 420medewerkers gaan werken. De faciliteit op de Chemelot Campus vormteen belangrijke basis van de onderzoeks- enontwikkelingsfaciliteiten van DSM Engineering Plastics. Devestiging op de campus in Limburg moet ook kansen bieden voor openinnovatie door de nabijheid van andere (start-up) bedrijven enonderzoeks- en onderwijsinstellingen.

De Provincie Limburg heeft zich samen met de regio sterk gemaaktom deze investeringen mogelijk te maken. Volgens gedeputeerdeEconomische Zaken Mark Verheijen van de Provincie Limburg geeft diteen enorme boost aan de ambities die Limburg heeft met de ChemelotCampus: “Limburg door innovatie laten uitgroeien tot eenflorerende, internationaal meetellende regio waar het goed wonen,werken en leven is. Deze investeringen laten zien dat DSM enLimburg dit toekomstbeeld met het volste vertrouwen tegemoetzien.” 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK