Echte differentiatie in HO op komst

Nieuws | de redactie
7 mei 2012 | Op 5 mei moesten de HO-instellingen hun prestatieafspraken voorzet ingediend hebben bij de Review Commissie van Frans van Vught. Wat laten die plannen zien? Eén verrassing al vast: een hybride HO-instelling.

De keuze voor de CvB’s was scherp en niet eenvoudig. Wilden zijin een politiek onzekere fase – met een demissionaire OCW-leiding -zich vooralsnog niet liever indekken door vrij algemene targets ofjuist nu zich uitdagend profileren? Hoe moeten zij omgaanbovendien met conclusies van Van Vught c.s. die door eenwellicht volstrekt ander coalitiebeleid na de zomer vertaald gaanworden in nieuwe HO-ingrepen en maatregelen?

Maar twee smaken?

ScienceGuide verneemt, dat tenminste ééninstelling heeft gekozen voor een gedurfde benadering. De NHTV legtVan Vught voor, dat zij eigenlijk uit het binaire stelsel stappenwil. Want wat is differentiatie waard als het HO in ons land defacto maar twee smaken kent?

De hogeschool in Breda kan daarbij wijzen op een cruciaal feit.Zij heeft van de UvT een pakket opleidingen overgenomen en leidthiermee op voor academische graden. Daarbij heeft men zowel debetrokken hoogleraren, als ook het ius promovendi aan dehogeschool verbonden.

Op deze basis wil deze instelling nu prestatieafsprakenopstellen en overeenkomen, waarin zij zowel HBO als WOdoelstellingen en prestaties erken kan krijgen. En daarmee wil deNHTV ook formeel erkenning verkrijgen voor haar rol en aard alshybride instelling voor hoger onderwijsaanbod. De verscheidenheidvan het bestel zou zo werkelijk ‘Veerman-proof’ worden: vanuit deinhoud nieuwe vormen van gedifferentieerd HO-aanbod ontwikkelen enin het kader van de profilering ook kansen op verwezenlijkingbieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK