Extraatje voor onderwijs

Nieuws | de redactie
1 mei 2012 | De bevriezing van de ambtenarensalarissen voor 2012 en 2013 raakt ook iedereen in onderwijs en onderzoek. In de brief van het kabinet aan Eurocommissaris Olli Rehn is niettemin nog een aardig extraatje verwerkt. Maar niet voor mensen met een vette uitzwaaibonus.

De minister van OCW mag voor 2013 met het veld toch nogiets doen om binnen het geheel van de bevroren onderwijssalarisseneen impuls uit te delen. In het stuk aan Brussel wordt op bladzijde12 opgemerkt, dat “in overleg met de sector” een bedrag van €75miljoen extra zal “worden uitgetrokken om de kwaliteit van lerarenen schoolleiders te versterken.”

Aangezien in het onderwijs en onderzoek in ons land veel zeerhoog opgeleide mensen met aanzienlijke salarissen voorkomen, is devolgende afspraak die Brussel is gemeld, ook relevant voor desector: “Ook hogere inkomens zullen in deze tijd een extra bijdragemoeten leveren aan het oplossen van de begrotingsproblematiek.Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extrabelast met een werkgeversheffing (“eenmalige crisisheffing”:opbrengst van 500 mln).”

Hoevelen in HBO en WO onder deze eenmalige heffing zullenvallen, hangt af van de ondergrens van wat ‘een hoger inkomen’inhoudt. En er is nog een fiscaal pikant punt in het stuk, dat ooksommigen in de sector van het onderwijs zou kunnen raken:”Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussenverhoogd van 30 naar 75%.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK