HAN scoort wereldwijde erkenning

Nieuws | de redactie
29 mei 2012 | Lector Bram Veenhuizen (HAN Voertuigmechatronica) bezocht met hoofddocent Edwin Tazelaar Los Angeles voor een presentatie van hun onderzoekswerk. Het Electric Vehicles Symposium leidde tot een grote verrassing: een bekroning namens alle deelnemers.

Dit wereldwijd belangrijkste evenement op het gebied vanelektrische mobiliteit kende in LA zijn 26e editie en Veenhuizen enTazelaar mochten er 2 van de circa 350 bijdragen geven. Die vanEdwin Tazelaar werd door de deelnemers verkozen tot bestepresentatie. De HAN-medewerker werd zo de winnaar van de BestDialogue Award.

Slimmer meten, beter kiezen

Edwin Tazelaar: “We hadden er een goed gevoel over, maar hetmailtje van de congresmanager kwam toch als verrassing. Eenontzettend leuke erkenning van de Electric Vehicle-gemeenschap voorhet werk dat we bij de HAN kunnen doen.” De winnende presentatiewordt binnenkort gepubliceerd op de websites van EVS26  en vande Electric Drive Transportation Association (EDTA ). Ook zal in deeerstvolgende nieuwsbrief van EDTA een artikel verschijnen, waarinwordt verteld over het onderzoekswerk bij de HAN.

Tazelaar kwam tijdens zijn presentatie met de stelling, dat destatistische verdeling van het vermogen die nodig is om eenelektrisch voertuig aan te drijven naar een normale verdelingneigt. Deze stelling wordt o.a. gemotiveerd en onderbouwd metmetingen aan de Fiat Doblo op waterstof, die door de HAN werdgebouwd.

Wanneer het inderdaad mogelijk is de vermogensvraag van een tebouwen voertuig te benaderen met een normale verdeling, kan in deaandrijflijn van een brandstofcel hybride voertuig gemakkelijker degrootte van het brandstofcelsysteem en de accu worden gekozen. Ditis een andere benadering dan de tot nu toe gebruikelijke simulatiemet zogenaamde driving cycles: datasets met voertuigsnelheden overde tijd.

Schoner kan bijna niet

Tazelaar is binnen het lectoraat aan een promotie bezig p ditterrein. Promotor is Paul van den Bosch, hoogleraar aan de TU/e encopromotor is lector Bram Veenhuizen, zijn reisgenoot naar LosAngeles en universitair docent aan de TU/e. Hun onderzoeksterreinis even uitdagend als breed. Wereldwijd zoekt men naarmilieuvriendelijke alternatieven om onze vraag naar mobiliteit inte vullen. Eén van de mogelijkheden is waterstof als brandstof tegebruiken. Via een brandstofcel wordt de waterstof omgezet inelektriciteit waarmee auto, bus of vrachtwagen wordt aangedreven.Uit de uitlaat komt water: schoner kan bijna niet.

Het probleem is dat rijden met een voertuig grotere en snellerevariaties kent dan een brandstofcel kan volgen. Daarom is opslagvan elektriciteit nodig, in de vorm van accu’s en supercaps. Devraag is echter hoe deze extra onderdelen in het voertuig kunnenworden ingepast. Onnodig grote accu’s maken een voertuig zwaar enkostbaar, te kleine accu’s verkleinen de levensduur van zowel accuals brandstofcel.

Binnen het lectoraat Voertuigmechatronica van de Hogeschool vanArnhem en Nijmegen wordt onderzoek gedaan om deze dynamica in kaartte brengen en te vertalen naar een optimale inzet van de supercaps,accu’s en brandstofcel. Onderdeel van dit onderzoek is eenpromotietraject in samenwerking met de Technische UniversiteitEindhoven en NedStack, fabrikant van brandstofcellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK