Het belang van Majorana

Nieuws | de redactie
15 mei 2012 | De bouw van een kwantumcomputer lijkt het doel te zijn. Een Nobelprijs is mogelijk en Leo Kouwenhoven en z’n team werden al ontboden op het Torentje. Op 31 mei leggen Kouwenhoven en collega’s bij de KNAW in Amsterdam nog eens uit hoe belangrijk de ontdekking in Delft werkelijk is.

“Het doel bij ons in het Kavli Instituut is en blijft de bouwvan de kwantumcomputer. Een rekensysteem dus op het niveau en deomvang van de kleinste deeltjes die er zijn. De Majorana is daaromzo leuk!” Tegen ScienceGuide vertelde Vicent Mourik al eens enthousiast over deimplicaties van de Majorana-vondst.

In het Trippenhuis op 31 mei komt Kouwenhoven zelf vertellenover het belang van de recente waarnemingen in Delft. Bovendienkomen ook andere wetenschappers uit het veld vertellen over hetbelang van het nieuwste deeltje voor de natuurwetenschappen.

Miljoenen jaren sneller

Naast Kouwenhoven komt onder meer prof. Carlo Beenakker sprekendie zijn licht laat schijnen over de mogelijkheid Majorana-deeltjeste gebruiken voor een kwantumcomputer. In 2008 zei hij daarover al:”De kwantumfysica is al een eeuw oud, maar we zijn nu pas aan hetleren hoe we die theorie kunnen toepassen op de verwerking vaninformatie. Een kwantumcomputer zou problemen kunnen doorrekenendie op een gewone computer in miljoenen jaren nog niet zouden zijnopgelost.”

De bijeenkomst georganiseerd door de  KoninklijkeNederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is vrij toegankelijken bedoeld voor iedereen met een brede belangstelling voorwetenschap en techniek. Een natuurkundige achtergrond wordt dan ookniet vereist.

Datum en tijd   31 mei 2012,18.00-20.00 uur

Plaats   Trippenhuis,Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Programma       

17.30 uur                        Ontvangst

18.00-18.20uur               Prof. Carlo Beenakker: inleiding en historische achtergrond.

18.20-18.30uur               Discussie

18.30-18.50uur               Dr. Patrick Decowski : Majorana’s en donkere materie.

18.50-19.00uur               Discussie

19.00-19.20uur               Prof. Leo Kouwenhoven: de recente Delftse waarnemingen.

19.20-19.30uur               Discussie

19.30-19.50uur               Prof. Carlo Beenakker: Hoe kunnen Majorana-deeltjes gebruikt wordenin een kwantumcomputer.

19.50-20.00uur               Discussie

20.00 uur                        Receptie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK