Impuls voor groei door EU

Nieuws | de redactie
24 mei 2012 | President Barroso heeft het plan doorgezet voor nieuwe groeiaanjagers, dat hij recent op ScienceGuide ontvouwde. Nieuwe investeringen in slimme infrastructuur kunnen zo Europa door de recessie heen gaan slepen.

Zijn plan om met ‘projectobligaties’ investeringen aan tewakkeren heeft de steun gekregen van de regeringsleiders tijdenshun informele top onder leiding van Van Rompuy. Jose Manuel Barrosozei eind februari tegen ScienceGuide hierover onder meer:”We weten allemaal wat de uitdagingen zijn: de financiële eneconomische crisis heeft de Europese Unie hard geraakt. De economische voorspellingen die de Commissie afgelopen weekpubliceerde, zijn niet cijfers die we graag hadden willen tonen.Onze analyses laten macro-economische onevenwichtigheden zien.Daarbij komt de toenemende sociale onrust in sommige landen.”

Waar komt groei vandaan?

“Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat we verdermoeten kijken dan de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen willenwe de problemen écht aanpakken, willen we economische groei eenboost te geven. Natuurlijk is groei het antwoord. Als we hierinniet slagen, dan verspillen we de talenten van een hele generatiejonge mensen en creëren we een lange periode van lageproductiviteit.”

Hij hoopte toen zijn ‘projectbonds’ concept in juni aan deEurotop te kunnen voorleggen. “We hebben het voortdurend over’groei en nieuwe banen’, maar we moeten ons vooral afvragen waardie economische groei vandaan moet komen.” De nieuwe voorzet isdaartoe een pilot gericht op energie-, transport- en ICT-projecten,maar wanneer het financieringsmodel succesvol blijkt, zullenwellicht ook andersoortige projecten volgen. Bijvoorbeeld projectenop het terrein van onderzoek en innovatie.

Extreem moeilijk

“Je moet je realiseren dat het extreem moeilijk is om bij delidstaten de handen op elkaar te krijgen voor iets dat zelfsslechts in de verte op een ‘obligatie’ lijkt”, zei Barroso tegenScienceGuide. “Maar het concept van een project-obligatieis iets totaal anders dan een ‘eurobond’, die de collectiviseringvan nationale staatsschulden tot doel heeft. We hebben het overconcrete obligaties voor concrete projecten, voor energienetwerken,voor breedbandconnecties.”

In de pilotfase wordt €230 miljoen uit bestaande Europeseprogramma’s zoals het Competitiveness and Innovation Programmegebruikt om misschien wel een bedrag tot zo’n €4,6 miljard aanextra private investeringen te mobiliseren. Op de vraag of hijbinnen dit concept ook ruimte ziet voor wetenschappelijkeonderzoeksprojecten en de daarop gerichte instellingen alshogescholen en universiteiten was Barroso’s reactie even snel alsgretig. “Voorlopig betreft de pilot projecten op het terrein vanenergie, transport en ICT, maar we zouden zeer blij zijn wanneerEuropese onderzoeksinstellingen hierin mee zouden doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK