Kennistop stelt politieke eisen

Nieuws | de redactie
9 mei 2012 | De kennissector legt zijn kaarten op tafel bij de politieke partijen. Wat willen KNAW, HBO-raad, universiteiten en anderen bij de verkiezingen? Én Zijlstra’s HO-profilering én Verhagens topsectoren moeten “onder de juiste voorwaarden worden voortgezet.” Maar wel met een krachtig pro-Europees accent.

In een gezamenlijke brief leggen KNAW, NWO, TNO, VSNU, HBO-Raaden AcTI-nl hun verlangens en toekomstvisie neer bij de politiekepartijen. Zij willen dat deze zoveel mogelijk daarvan opnemen inhun verkiezingsprogramma’s. De meest opvallende punten zijn:

-Nadrukkelijke bevestiging van de motie-Hamer met de’top 5 ambitie’ voor ons land. “Hetturbulente economische tij van de afgelopen en de komende jarendraagt bij aan de urgentie van deze ambitie, immers: alleen doorconsolidatie en versterking van onze positie als kennisland kunnenwelvaart en welzijn voor de bevolking van Nederland wordenbehouden.”

-Flink inzetten op scoren in Europamet onze wetenschap en innovatie. “Door de bovengemiddeldeprestaties van onze onderzoekers en ingenieurs kan Nederlandbovengemiddeld profiteren van de groei van de Europesebudgetten.”

-De beleidsvisies van Verhagen enZijlstra moeten krachtig voortgezet worden. “Deondertekenaars van deze brief hechten eraan dat dit beleid, onderde juiste voorwaarden, wordt voortgezet. Zij geloven in de waardevan profilering en samenwerking in het Nederlandse kennissysteem,mits er geen excellent onderzoek tussen wal en schip valt en mitsnadrukkelijk wordt aangesloten op de internationale context.”

-Leer van Angela Merkel bij dekennisinvesteringen. “Voor onze positiein de internationale competitie is het van groot belang dat deNederlandse regering – zodra de financiële situatie dit toelaat -landen als bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en de Scandinavischelanden volgt op het punt van investeringen in kennis. Anders groeitde achterstand op deze landen verder en raakt de topvijfambitiedefinitief buiten bereik.”

-De topsectoren nog slimmerzwaluwstaarten bij de grote investeringsthema’s vande EU. “Er dient een betere aansluiting te worden gezocht met de inEuropees verband geformuleerde ‘grand challenges’.”

-Het MKB beter tot zijn recht latenkomen bij de grote innovatieprogramma’s.

U leest de brief van de kenniskoepels hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK