Kwaliteitstoets voor Open Access

Nieuws | de redactie
4 mei 2012 | Open Access groeit in de wetenschap, het aantal tijdschriften stijgt met meer dan duizend per jaar, en grote instituten als Harvard spreken zich uit voor vrij publiceren. Om daarvoor de kwaliteit te bewaken, ontwikkelen SURF, Amsterdam University Press en CWTS nu een internationale toets.

Harvard sprak zich deze week al openlijk uit voor het OpenAccess publiceren door haar wetenschappers. De huidigevorm van publiceren is immers ‘fiscaal onhoudbaar en academischrestrictief’, aldus de Amerikaanse topuniversiteit. Maar hoewaarborg je binnen de steeds harder groeiende groep Open Accesstijdschriften de kwaliteit? 

Kwaliteit van peer review en redactie 

Onderzoeksinstituut CWTS van de Universiteit Leiden is begonnenmet het ontwikkelen van een internationale kwaliteitstoets die zichricht op de kwaliteit van de redactie en de kwaliteit van het peerreview proces bij nieuwe tijdschriften. Een team van jongeonderzoekers van UvT en UvA ontwikkelen de indicator van het peerreview proces. 

Op initiatief van SURF en Amsterdam University Press (AUP) ishet CWTS begonnen met het ontwikkelen van de internationalekwaliteitstoets. Het initiatief geniet de steun van NWO en deKNAW. 

Toets als houvast voor wetenschappers 

In oktober 2012 tijdens de Open Access week zal een forum vaninternationale experts: onderzoeksfinanciers, hoofdredacteuren vantoonaangevende academische tijdschriften en uitgevers de nieuwetoets beoordelen. Op basis van hun oordeel zal de kwaliteitstoetsvoor Open Access tijdschriften worden vastgesteld en daarna wordenvrijgegeven. 

Uitgevers kunnen met deze toets de waardering aangeven die huntijdschriften hebben gekregen. Onderzoeksfinanciers kunnen hun subsidieontvangers attenderen op de kwaliteitstoets en hendaarmee stimuleren om Open Access te publiceren. Deze toets zalnaar verwachting wetenschappers houvast bieden bij de keuze in welktijdschrift te publiceren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK