Lessen uit EHEC-uitbraak

Nieuws | de redactie
2 mei 2012 | Komkommers, taugé en nog veel meer groente werd verdacht. Vorig jaar was de vrees groot voor de EHEC-bacterie uitbraak: wat was hij, waar kwam hij vandaan? Export werd stil gelegd. Nu is Nederland gastheer van het congres dat lessen trekt.

Het UMC St Radboud organiseert dit internationaal congresin samenwerking met het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren.Ruim 500 wetenschappers van over de hele wereld bespreken denieuwste wetenschappelijke bevindingen over de EHEC-bacterie. Hetcongres vindt plaats van 6 tot en met 9 mei aanstaande inAmsterdam.

Nieuwe mutatie

De EHEC-bacterie is een variant van de E.coli-bacterie die bijieder mens voorkomt in de darmen. EHEC produceert een gifstof diebuikkrampen en bloederige diarree veroorzaakt. EHEC kan bovendienleiden tot het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS), met het risicoop nierfalen, bloedarmoede en zelfs overlijden.

Tot vorig jaar leek de EHEC-bacterie vooral bij kinderen actief.Echter, vorig jaar vond in Duitsland de grootste EHEC-uitbraakplaats, die vooral volwassenen trof. Het bleek te gaan om eennieuwe, gemuteerde variant van de bacterie. Uiteindelijk overledenin Duitsland 48 mensen en werden er meer dan 3000 ziek. Het duurdegeruime tijd voordat kiemgroente als meest waarschijnlijkebesmettingsbron kon worden geïdentificeerd.

Preventie en behandeling

Kindernefroloog en congresvoorzitter dr. Nicole van de Karverricht in het UMC St Radboud onderzoek naar de EHEC-bacterie:”Hoewel de diagnostiek van de bacterie de afgelopen is verbeterd,geldt dit nog niet voor de behandelmogelijkheden. Tot op heden isde behandeling vooral gericht op de symptomen.”

“Door de uitbraak van vorig jaar weten we dat de bacterie zichtot een geduchte tegenstander heeft ontwikkeld en dat er nog eengrote taak ligt voor alle professionals die zich bezighouden met debeheersing van voedselveiligheid, de klinische behandeling,diergeneeskundige aspecten en de bestrijding van deEHEC-bacterie.”

Nieuwe kennis en terugblik

Op het congres wisselen topdeskundigen uit de hele wereldervaringen en kennis uit. Kinderartsen, epidemiologen,microbiologen, voedingsdeskundigen, dierenartsen, immunologen enandere wetenschappers bespreken de laatste ontwikkelingen op hetgebied van diagnose en behandeling. Het congres wordt geopend meteen terugblik op de uitbraak en het verloop in Duitsland door dr.Werber van het Robert Koch instituut uit Berlijn. 

Tijdens het congres presenteert Thallion Pharmaceuticals deeerste resultaten van de SHIGATEC-trial. Dit is een evaluatie vanhet effect van monoclonale antilichamen bij de behandeling van HUSbij kinderen. Deze antilichamen zijn in staat om het effect van dedoor EHEC gemaakte gifstof te neutraliseren, zelfs voordat eenEHEC-infectie tot HUS leidt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK