‘Michelinster’ voor Zuyd Hogeschool

Nieuws | de redactie
7 mei 2012 | De hbo-bachelors Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Verloskunde en Verpleegkunde van de Zuyd Hogeschool, hebben op 7 mei een ‘Bijzonder Kenmerk’ gekregen van de NVAO voor de manier waarop zij Evidence Based Practice gebruiken.

De opleidingen profileren zich volgens de NVAO sterk op hetgebied van Evidence Based Practice (EBP). Het gaat om “gewetensvol,expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige bestebewijsmateriaal (evidence) om beslissingen te nemen met individuelepatiënten. Het is een integratie van individuele klinischeexpertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuitsystematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren enbeslissingen van patiënten spelen bij de besluitvorming eencentrale rol.”

Het is de eerste keer dat dit onderscheidend kenmerk wordttoegekend aan meerdere opleidingen tegelijk. De toekenning is eenerkenning van het kwalitatief hoge niveau van de zorgopleidingenvan Zuyd waar onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn.Hogescholen voeren praktijkgericht onderzoek uit dat gericht is ophet beantwoorden van vragen in het werkveld.

Bijzonder Kenmerk 

Peter Hilderink, directeur Faculteit Gezondheid &Techniek, Zuyd Hogeschool: “Een Bijzonder Kenmerk is voor het HogerOnderwijs wat de Michelinster voor restaurants is, de slagroom opde taart. Het extra bijzondere van dit kenmerk is dat het over dehele taart gaat, dus voor álle zorgopleidingen. Het is een beloningvoor de kwaliteit van het onderwijs. Maar daarmee gelijk eenverplichting om daarmee door te gaan, want een Michelinster wil jenatuurlijk niet verliezen.”

De overheid beoordeelt de kwaliteit van opleidingen invisitaties. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een BijzonderKenmerk aan te vragen voor een thema dat bijzonder goed isuitgewerkt, in het geval van de zorgopleidingen is dat EBP. De zorgis steeds in ontwikkeling en vraagt om innovatieve professionals.Het Bijzonder Kenmerk is het resultaat van een jarenlangesamenwerking tussen verschillende, eigenstandige opleidingen.Daarmee wordt de kiem gezaaid van toekomstige samenwerking tussenprofessionals.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK