Nederlands moddergooien valt mee

Nieuws | de redactie
9 mei 2012 | In Amerika is ‘dirty campaigning’ een begrip. In Nederland staan de verkiezingen voor de deur. Gaat de modder hier ook vliegen? Nee, zegt UvA-promovenda Annemarie Walter. Tegen veel vooroordelen in blijkt negatieve campagnevoering bij ons de afgelopen jaren niet gegroeid.

Onlangs bleek al uit onderzoek dat populisten zich niet alleenvan retoriek bedienen maar ook de inhoud zoeken.Uit het onderzoek van Walter blijkt nu ook het politieke’moddergooien’ in Nederland mee te vallen.

‘Dirty campaigning’ echt Amerikaans

Walter onderzocht het gebruik van negatieve campagnevoering doorpolitieke partijen in Nederland, Duitsland en Engeland, tussen 1980en 2006. Ze analyseerde onder meer partijpolitieke uitzendingen enverkiezingsdebatten. De onderzoeksresultaten spreken tegen dat inEuropa de verkiezingen ‘ver-Amerkaniseren’: de stijging innegatieve campagnevoering blijft voorbehouden aan de VerenigdeStaten.

Annemarie Walter constateerde wel dat er tussen de drie landenwel verschillen zijn in het gebruik van negatieve campagnevoering.Deze worden met name veroorzaakt door de gebruiktepartijenstelsels. Zo ligt de negatieve campagnevoering in deNederlandse en Duitse meerpartijenstelsel lager dan in het Britsepartijenstelsel, dat institutioneel het meest op de VS lijkt.

Oppositiepartijen in de aanval

In een meerpartijenstelsel als Nederland zijn wel duidelijkeverschillen te zien tussen de partijen. Zo zijn oppositiepartijen,partijen verder uit het politieke midden en partijen zonderregeringservaring eerder geneigd tot negatieve campagnevoering, zostelt Walter die op 10 mei aan de UvA promoveert.

Het geslacht van partijleiders heeft, zo stelt Walter, geeninvloed op het gebruik van negatieve campagnevoering. Vrouwelijkeen mannelijke partijleiders verschillen noch in de mate waarin zijanderen aanvallen, noch in de inhoud van de aanvallen. Opvallendeuitzondering: ‘Iron lady‘ Margaret Thatcher wiens campagnesduidelijk negatiever waren dan die van de mannelijke partijleidersin het Verenigd Koninkrijk.  “Zij heeft de ogen van Caligulaen de mond van Marilyn Monroe,” aldus François Mitterand. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK