Onderzoek fiscaal gesteund

Nieuws | de redactie
1 mei 2012 | Vanaf vandaag kunnen bedrijven extra fiscaal voordeel krijgen, als zij investeren in ondezoek en ontwikkeling. Voor deze nieuwe RDA-regeling is in 2012 €250 miljoen beschikbaar, oplopend naar €500 miljoen in 2014.
Bedrijven kunnen vanaf heden een verhoogde fiscale aftrek voorR&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten krijgen. Dit isexclusief loonkosten, omdat de WBSO (Wet Bevordering Speur- enOntwikkelingswerk) hierin voorziet.

In de Bedrijfslevenbrief van EL&I minister Verhagen en in hetBelastingplan 2012 was deze nieuwe fiscale regelingreeds aangekondigd. De RDA-regeling is bedoeld voor ondernemers in deinkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die speur- enontwikkelingswerk verrichten.

In 2012 bedraagt de Research & Development Aftrek 40% van degoedgekeurde RDA-kosten/uitgaven, of 40% van het forfaitaire bedragop basis van de goedgekeurde S&O-uren. Het RDA-bedrag in deRDA-beschikking(en) in 2012 kan een bedrijf als aftrekpost opvoerenin de aangifte winstbelasting (VpB/IB) over 2012. Indien dewinst voor belasting ontoereikend is om het RDA-bedrag volledig teverrekenen, leidt het toegekende RDA-bedrag tot een groter verliesin dat kalenderjaar. Door verliesverrekening kan men alsnog hetvolledige RDA-bedrag verrekenen.

Een infoblad om ‘meer uit de RDA te halen’vindt u hier.

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK