Onderzoek fiscaal gesteund

Nieuws | de redactie
1 mei 2012 | Vanaf vandaag kunnen bedrijven extra fiscaal voordeel krijgen, als zij investeren in ondezoek en ontwikkeling. Voor deze nieuwe RDA-regeling is in 2012 €250 miljoen beschikbaar, oplopend naar €500 miljoen in 2014.
Bedrijven kunnen vanaf heden een verhoogde fiscale aftrek voorR&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten krijgen. Dit isexclusief loonkosten, omdat de WBSO (Wet Bevordering Speur- enOntwikkelingswerk) hierin voorziet.

In de Bedrijfslevenbrief van EL&I minister Verhagen en in hetBelastingplan 2012 was deze nieuwe fiscale regelingreeds aangekondigd. De RDA-regeling is bedoeld voor ondernemers in deinkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die speur- enontwikkelingswerk verrichten.

In 2012 bedraagt de Research & Development Aftrek 40% van degoedgekeurde RDA-kosten/uitgaven, of 40% van het forfaitaire bedragop basis van de goedgekeurde S&O-uren. Het RDA-bedrag in deRDA-beschikking(en) in 2012 kan een bedrijf als aftrekpost opvoerenin de aangifte winstbelasting (VpB/IB) over 2012. Indien dewinst voor belasting ontoereikend is om het RDA-bedrag volledig teverrekenen, leidt het toegekende RDA-bedrag tot een groter verliesin dat kalenderjaar. Door verliesverrekening kan men alsnog hetvolledige RDA-bedrag verrekenen.

Een infoblad om ‘meer uit de RDA te halen’vindt u hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK