Radboud contra Zijlstra bij talen

Nieuws | de redactie
9 mei 2012 | Halbe Zijlstra kiest openlijk voor brede alfastudies. De Radboud Universiteit slaat een andere weg in met verdieping in plaats van “zomaar een mondje Spaans leren. Wanneer OCW onze keuze zou volgen, bevordert dit de differentiatie in het universitaire landschap.”

Staatssecretaris Zijlstra (OCW) vindt dat de alfastudies inNederland aan schaalvergroting en verbreding moeten doen. Bredebachelors, daar is hij voor, want dat is efficiënt. De RadboudUniversiteit Nijmegen maakt een andere keuze: zij gaat voorverdieping. Hier geen brede bachelor, maar juist: meteen het diepein. Dat is pas écht efficiënt. ‘Duidelijke taal’, is het motto vande Nijmeegse letterenfaculteit.

In Nijmegen worden bachelorstudenten die kiezen voor eentalenstudie vanaf dag 1 ondergedompeld in de doeltaal. Na zesmaanden intensief onderwijs, met vijftien tot twintig uur collegeper week, weten ze of ze dit willen en kunnen. Paul Sars, decaanvan de Nijmeegse letterenfaculteit: “Dat is heel goed, want er ismaar vier jaar voor een studie en dus geen tijd te verliezen.”

Universitaire vakbagage

Vandaar dat de Radboud Universiteit bewust kiest voor eendisciplinaire bachelor. “In de brede bachelor wordt de keuze nogeen jaar uitgesteld. Dat is verloren tijd, zeker voor een studentdie op de middelbare school de keuze al heeft gemaakt. Die wil éénvak leren. Zich academisch kwalificeren met algemene vorming,methoden en technieken, verbreding en verdieping,arbeidsmarktoriëntatie en een buitenlandstage. Dus niet zomaar eenmondje Spaans leren, maar aan het eind van de rit de taal echtbeheersen. Met een universitaire vakbagage waar je u tegen zegt. Enwaar werkgevers op staan te wachten.”

Volgens het hoofdlijnenakkoord tussen VSNU en het ministeriemoeten de universiteiten zich profileren. Er moet iets tekiezen zijn. Paul Sars is het hiermee eens: “Daarom biedt Nijmegende disciplinaire keuze voor schooltalen als afzonderlijke studies.Gaat het om een Europese taal, dan kies je dus voor Nijmegen.Duidelijk. Wanneer de minister onze keuze zou volgen, bevordert ditde differentiatie in het universitaire landschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK