Snippe van Inholland naar Avans

Nieuws | de redactie
7 mei 2012 | Voormalig Inholland-bestuurder Joke Snippe gaat weer aan de slag op haar vakgebied binnen het HBO. Bij Avans treedt zij aan als waarnemend directeur van het Leer- en Innovatiecentrum.

Het College van Bestuur van de Brabantse hogeschool meldt, datSnippe als interim de leiding krijgt van het instituut, dat deonderwijsvernieuwing binnen de instelling impulsen moet geven. Naareen optimale aanpak daarvan wordt nu een onderzoek gehouden.

Hoogwaardige ondersteuning 

De onderzoekers moeten in dat verband de kwaliteit van dedienstverlening door het LIC nader analyseren en “daarbij ookrekening houden met de uitbreiding en verbreding van taken diehet LIC gaat uitvoeren, ten dienste van Avans Hogeschool, die zichmoet door ontwikkelen naar een kennisorganisatie. Zo zal de omslag,die de hogeschool in de komende jaren maakt in de richting van hetpraktijkgericht onderzoek, ook gevolgen moeten hebben voor dehoogwaardige ondersteuning die het LIC naar de hogeschool dient televeren.”

“Bij het onderzoek is eveneens van belang te bezien in hoeverreer sprake is van verschillende verwachtingen tussen de directeurenvan de academies en die van de medewerkers van het LIC, wat dehuidige en gewenste wijze van werken van medewerkers van het LIC isen op welke wijze het LIC zijn bijdrage kan leveren aan eenverbetering van het kennismanagement binnen de hogeschool,” zomeldt de hogeschool.

Volste vertrouwen

Joke Snippe is voor haar nieuwe functie zeer geschikt,omdat zij bij Inholland directeur is geweest van de stafafdelingOnderwijs & Kwaliteit, eerst bij de voorgangers van dezeinstelling, zoals de Ichthus Hogeschool Rotterdam en de HogeschoolDelft. Later trad zij ook toe tot het CvB van dehogeschool. 

Avans benadrukt daarom: “Het College van Bestuur heeft er hetvolste vertrouwen in dat de expertise en ervaring die Jokemeebrengt, goed van pas zullen komen in het LIC en ziet uit naar desamenwerking in de komende periode.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK