Studenten ijveriger, jongens halen bij

Nieuws | de redactie
30 mei 2012 | Het rendement van de bachelors aan de universiteiten is de afgelopen jaren gestegen. Vrouwen studeren nog steeds sneller af dan mannen. Het aandeel geslaagden neemt flink toe bij de bèta-tech studies. Onderwijs, gezondheidszorg en sociale wetenschappen scoren duidelijk het best.

Het CBS heeft uit de meest recente cijfers over het studiesuccesaan de universiteiten een paar interessante en opbeurende trendskunnen berekenen. Van de eerstejaars studenten uit het studiejaar2007/’08 had 49 procent na 4 jaar het  bachelordiploma op zak.Dat is 9 procentpunt meer dan van de eerstejaars uit 2004/’05.

Volgens de cijferaars is hier een effect merkbaar van deinvoering van het bindend studieadvies in de jaren sindsdien.Daarnaast speelt de invoering van de harde knip  tussenbachelor- en masterdiploma mogelijk een rol, zo vermoedt hetCBS.

Vrouwen aan de top

De meisjes doen het beter dan de jongens. Dat is wereldwijd detrend in het hoger onderwijs. De jongste cijfers laten dat opnieuwzien, maar er is een gunstige trendbreuk merkbaar geworden. Bij devrouwen nam het aandeel dat binnen 4 jaar het bachelordiplomabehaalde verder toe. Het studiesucces ligt bij hen nu op 58 procentvan de eerstejaars uit 2007/’08.

naargeslacht

Dit is nog altijd 20 procentpunten hoger dan bij de mannen. Maarer is bij de starters uit 2007/’08 een positieve ontwikkeling tenoteren onder de mannen. Het verschil met het studierendement vande meisjesstudenten is nu 3 procentpunt kleiner dan het geval wasbij de eerstejaars uit 2006/’07.

Lichtpunten bij beta, rechten zwak

De generieke verbetering kent binnen het WO enkele extrastralende lichtpunten. De stimuleringsacties voor het enthousiasmevoor de bèta-tech opleidingen blijken een dubbel effect te hebben.De instroom neemt flink toe en het rendement van deze instroom gaatin extra tempo omhoog. Het CBS stelt vast, dat vooral bijopleidingen op het gebied van techniek, industrie en bouw ennatuurwetenschappen en informatica het studierendement van deeerstejaars uit 2007/’08 beduidend hoger is dan van starters uitstudiejaren daarvoor, zeker relatief gezien.

geslaagdebachelors


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK