Studentenbetrokkenheid in de lift

Nieuws | de redactie
10 mei 2012 | Aan de vooravond van de verkiezingen voor de nieuwe studentenraad, vertelt secretaris Lars van Rooijen (Hogeschool Leiden) zijn tips & trics voor omgaan met 'student resources'.

De Hogeschool Leiden is bezig met een nieuw instellingsplan voorde periode 2012-2016. Het College van Bestuur (CvB) wilde explicietde stem van de studenten in dit plan laten doorklinken. Lars vanRooijen (secretaris van de Studentenraad) pakte de handschoen metenthousiasme op.

“Wij hadden het idee om een studentenevenement te organiseren enop die manier input voor het instellingsplan bij elkaar tekrijgen.” Het evenement vond inderdaad plaats op 21 november vorigjaar. Dertig studenten namen eraan deel. Niet ontzettend veel opeen totaal studentenaantal van ruim 8000 personen, maar Van Rooijenis niet ontevreden. “Zo’n bijeenkomst is ook maar één van demanieren waarop wij met de studenten communiceren. We doen ook veelop Facebook, we hebben al meer dan 1000vrienden.”

Meer keuzevrijheid

Wat is het belangrijkste punt dat de Studentenraad naar vorenheeft gebracht voor het nieuwe instellingsplan? “Wat wij heelbelangrijk vinden is de keuzevrijheid binnen de curricula”, steltVan Rooijen. “Dat punt is door het CvB heel positief ontvangen enik verwacht dit dan ook in de conceptversie van het instellingsplanterug te zullen lezen.”

Lars van Rooijen gaat niet door met zijn werk in destudentenraad, maar de ‘onderwijspolitiek’ zit kennelijk in zijnbloed want hij trekt volgend jaar uit voor een bestuursjaar bij deStichting SOM(Studenten Overleg Medezeggenschap) en zal in die functie studentenblijven opporren om zich met de inrichting van hun opleiding tebemoeien. Na 13 mei zal duidelijk worden wie de nieuwe ‘LeidseLars’ is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK