Tech-sector wil Zuid-Europees talent aantrekken

Nieuws | de redactie
29 mei 2012 | Terwijl het producentenvertrouwen gestaag zakt, komt de topsector High Tech Systemen and Materialen (HTSM) met een ‘Internationaliseringsoffensief’. Weg met die kaas, die klompen en met dat oneindig laagland; wie aan Holland denkt moet aan High Tech denken.

Recente CBS-cijfers tonen een nieuwe werkelijkheid: alleen inhet buitenland wordt nog omzetgroei behaald door de Nederlandseindustriesector. In maart werd alleen op de buitenlandse markt eenomzetgroei van 1,6% gerealiseerd.

“In de aardolie-, chemische, rubber- enkunststofproductenindustrie nam de omzet flink toe”, zo stelt hetCBS in een recent industriebeeld. Om daarna de feestvreugde onmiddellijkde kop weer in te drukken: “Dit kwam grotendeels door de hogereprijzen. In de basismetaal- en metaalproductenindustrie en deelektrotechnische en machine-industrie was de omzet daarentegenveel lager dan een jaar eerder.”

Volgens de ondernemingsorganisatie van bedrijven in detechnologische industrie FME-CWM moeten die cijfers in een brederkader geplaatst worden. “Wat het CBS stelt, klopt op zich wel. Deomzet is in maart een stuk lager dan vorig jaar (-6,4%). Wat menniet vertelt, is dat maart 2011 op twee maanden na (na december2011 en mei 2011) de maand was met de hoogste omzet in onzeindustrie sinds september 2008.”

Klanten over de hele wereld

Het zou dus nog een stuk slechter kunnen gaan voor detechnologische industrie. Aan Geert Huizinga (beleidsadviseurinnovatie bij FME en tevens secretaris van het topteam) de vraaghoe we het  internationale offensief van deze topsector moetenplaatsen. “Die ambitie hangt vooral samen met de aard van desector”, antwoordt Huizinga. “High tech systemen en materialenworden vanuit Nederland aan klanten over de hele wereldgeleverd.”

Voortvloeiend uit de innovatieagenda en de ‘human capitalagenda’, is door de leden van de topsector vervolgens een lijst metdoellanden vastgesteld, landen waar men de ambitie van verdubbelingvan de export van €32 miljard naar €77 miljard in 2020 denkt tekunnen realiseren. “Met de brandingstrategie richt de hightechsector zich vooral op een beperkt landen, namelijk China/Taiwan,Zuid-Korea, VS, Duitsland en Frankrijk,”, voegt Huizinga toe.

Studenten uit Griekenland

Uit het onderliggende internationaliseringsrapport blijkt dat detopsector HTSM ook specifieke landen heeft gedefinieerd, vanwaaruit men buitenlandse studenten wil gaan aantrekken. Naastbovengenoemd rijtje, moet het toekomstig studietalent – opvallendgenoeg – ook uit India, Oost-Europa, Turkije en Zuid-Europakomen.

??Samen één stand

Een belangrijk actiepunt op de agenda van de topsector High TechSystemen en Materialen is de promotie van ‘Holland High Tech’.Huizinga: “Tijdens de Hannover Messe in april stonden twaalfbedrijven en kennisinstellingen in een gezamenlijke stand, het’Holland High Tech House’. In hal 2 zie je gewoonlijk de stands vande kennissector en in andere hallen die van het bedrijfsleven. Dehightech sector heeft het dit jaar volkomen anders aangepakt: onderde naam ‘Holland High Tech’ hebben we ons juist samengepresenteerd. Dat heeft ons heel goede reacties opgeleverd.”

Het doel is om gezamenlijk te laten zien dat de Nederlandsehightechsector onderscheidend is in de aanpak van uitdagingen ophet terrein van gezondheid, duurzame energie, mobiliteit, klimaaten veiligheid.

Of de nieuwe branding-strategie nu al vruchten heeft afgeworpenkan Huizinga nu nog niet zeggen. “Om het effect te kunnen metenmoet je dit concept in ieder geval een aantal jaren herhalen, danpas valt er echt iets over het resultaat te zeggen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK