Tilburgse WO-chef naar HBO

Nieuws | de redactie
30 mei 2012 | De voorzitter van de Universiteit van Tilburg, Hein van Oorschot, wordt de nieuwe collegevoorzitter van de NHTV. Het is duidelijk: deze Bredase hogeschool neemt haar ambitie een hybride instelling van HBO en WO te worden zeer serieus.

Van Oorschot volgt hiermee Hans Uijterwijk op, die de strategievan de NHTV de voorbije jaren nadrukkelijk richtte op versterkingvan het academisch gerichte HBO-aanbod van zijn hogeschool en opversterking van het internationale karakter. De hogeschool meldthierbij: “De Raad van Toezicht van NHTV heeft door de benoeming vandeze zeer ervaren bestuurder de continuïteit en stabiliteit van hetCollege van Bestuur van NHTV gewaarborgd.”

Van Oorschot heeft sinds 2004 de Tilburgse universiteit geleid.Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Delft. Deze benoemingis een onmiskenbaar signaal van de NHTV voor haar toekomstigeprofiel. Bij de Reviewcommisse Van Vught heeft men zijn kaarten inelk geval nadrukkelijk op tafel gelegd, zo vernam ScienceGuide recent. De NHTV legde Van Vughtvoor, dat zij eigenlijk uit het binaire stelsel stappen wil.

Hybride, voorbij binariteit 

De hogeschool in Breda kan daarbij wijzen op een cruciaal feit.Zij heeft van de UvT een pakket opleidingen overgenomen en leidthiermee op voor academische graden. Daarbij heeft men zowel debetrokken hoogleraren, als ook het ius promovendi aan dehogeschool verbonden.

Op deze basis wil deze instelling nu prestatieafsprakenopstellen en overeenkomen, waarin zij zowel HBO als WOdoelstellingen en prestaties erken kan krijgen. En daarmee wil deNHTV ook formeel erkenning verkrijgen voor haar rol en aard alshybride instelling voor hoger onderwijsaanbod. De verscheidenheidvan het bestel zou zo werkelijk ‘Veerman-proof’ worden: vanuit deinhoud nieuwe vormen van gedifferentieerd HO-aanbod ontwikkelen enin het kader van de profilering ook kansen op verwezenlijkingbieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK