Toppositie plantenkennis versterken

Nieuws | de redactie
8 mei 2012 | Via eScience gaat de plantveredelingskennis van ons land zijn toppositie in de wereld versterken. Een ‘big data’ project zal dit verder aanwakkeren en daarin zowel WO als HBO en bedrijven actief betrekken.

Het Netherlands eScience Center en het Technologisch TopInstituut Groene Genetica breiden hiertoe hun samenwerking uit meteen publiek/privaat “Big Data” project. Daaraan zullen zij beide500k€ bijdragen en het ‘Green eScience in the Virtual Lab forPlantbreeding’ project mee in gang zetten.

Nummer 1 wereldwijd

Plantenveredeling staat aan de basis van dewereldvoedselvoorziening. Nederlandse plantenveredelingsbedrijvenen plantkundige onderzoeksinstellingen nemen de nummer één positiein de wereld in. Om deze positie te kunnen handhaven, wordtduurzame multidisciplinaire, pre-competitieve samenwerking steedsbelangrijker. Wetenschap en methoden voor complexe en grootschaligedata-analyse spelen hierbij een essentiële rol.

Het samenwerkingsproject tussen TTI-GG en het eScience Centergaat werken aan een coherente eScience infrastructuur vooracademische en industriële toepassingen. Dit zal gebruikers degelegenheid bieden genetische data – bijvoorbeeld afkomstiguit zogenaamde Next Generation Sequencing technologieën – enfenotypische data op te slaan, te bewerken, te integreren en teanalyseren.

Krachtig voorbeeld

Dit project kent hiermee een buitengewoon multidisciplinairkarakter en is tevens een krachtig voorbeeld van hoe bedrijfslevenen kennisinstellingen elkaar kunnen vinden en aanvullen. Door dehanden in elkaar te slaan wordt de basis gelegd voor continuïteiten een florerende publiek/private eindgebruikersgemeenschap.

Op dit moment participeren de veredelingsbedrijven: Rijk Zwaan,Bejo, Averis, Meier, HZPC, de kennisinstellingen NLeSC, TTI GG,Wageningen Universiteit en Research Centre, de Universiteit vanAmsterdam en de Hanzehogeschool in het project. De verwachting isdat andere bedrijven en kennisinstellingen gaandeweg zullenaansluiten. De nieuwe aanpak past daarbij meteen in de samenwerkingmet NWO in het kader van de topsector Tuinbouw enUitgangsmaterialen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK