VU verliest topbestuurder

Nieuws | de redactie
16 mei 2012 | Oud-Shell-topman Rein Willems stapt op uit de Raad van Toezicht van de VU. De kritiek op het toezicht van het COA, waar hij deel van uitmaakte, vond hij te pijnlijk om bij de VU aan te kunnen blijven.

Roeleke Vunderink, de secretaris van de Raad van Toezicht van deVU-Vereniging en de stichting VU-VUmc, meldt de ledenraad van deuniversiteit, dat men eigenlijk zeer verlegen is met dit feit.”Dhr. Willems achtte het niet in het belang van de Raad vanToezicht Stichting VU-VUmc dat hij zou aanblijven. De Raad vanToezicht heeft getracht hem te behouden voor de RvT, en het spijthen zeer dat hen dat niet is gelukt. De Raad van Toezicht heeftveel waardering voor het functioneren van dhr. Willems alstoezichthouder en betreurt zijn besluit.”

Kritiek na kwestie-Albayrak

Oud-senator voor het CDA en Shell-voorzitter Willems zat sinds2006 in het VU-bestuur en heeft nu besloten terug te treden als lidvan de Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc. Zijn motief daarvoor isde inhoud van het ‘COA-rapport’ van de CommissieScheltema/Rijsdijk.

Daarin is kritiek geuit op het functioneren van de Raad vanToezicht van het COA, die voorgezeten werd door oud-OCW-ministerLoek Hermans en waar ook Willems deel van uitmaakte. Men zouonvoldoende greep hebben gehad op de crisis binnen deze organisatieen directeur Albayrak weinig tegenspel hebben gegeven. Deze kritiekwerd overigens beslist niet gedeeld door de COA-bestuurders en zijzijn daar ook en plein public tegenin gegaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK