Wie steunen Wintels?

Nieuws | de redactie
15 mei 2012 | Elke aspirant CDA-leider presenteert zijn verhaal en zijn steunpilaren binnen de partij. Fontys-voorzitter Wintels ook en dat pakket bevat een opvallende lacune: zijn eigen HO-sector.

Marcel Wintels is er met recht fier op dat een regionale ‘bobo’als de Bossche burgemeester Ton Rombouts hem support geeft. Desteun van oud-minister en KNAW-lid Ernst Hirsch-Ballin is nietminder fraai voor zijn kandidatuur. Uiteraard spreekt ook een vanzijn collega-bestuurders bij Fontys haar enthousiasme uit.

Verder is de oogst in de kennissector karig. Hoewel in het CDAveel topbestuurders van het HBO en WO actief zijn – vaak op zeerstevige posities – hoort ScienceGuide nauwelijks een positiefgeluid uit die kring. Geen van hen zit in de lijst van prominentendie met testimonials zich publiekelijk achter Wintels scharen.

Desgevraagd zeggen zulke hooggeplaatste CDA’ers uit het HO datzij weinig fiducie hebben in de kandidaat Marcel Wintels. Veelpolitieke ‘feeling’ en expertise hebben zulke HO-collega’s vaakniet gemerkt in zijn HBO-loopbaan tot nu toe. Bovendien achten zijde kwaliteit voor politiek-parlementair leiderschap toch van eenandere aard dan die voor het voorzitterschap van een college vanbestuur van een hogeschool.

Een CDA-HO’er was zelfs wat bezorgd. Hij zei dat hij zelden metcollega’s op CvB-niveau ruzie kreeg als zij een verschil vanopvatting hadden. “Maar Marcel Wintels is de enige collega in onsbestuur waar ik echt hevige conflicten mee kreeg. Daarom ben ikterughoudend geworden in mijn oordeel over zijn mogelijke politiekerol. Je zult dan in onderhandelingen toch wat meer verbindend eneffectief moeten opereren, bijvoorbeeld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK