Academische pabo plus voor de school

Nieuws | de redactie
29 juni 2012 | Studenten van de academische pabo zijn van meerwaarde voor basisscholen. Zij hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfreflectie.

Deze goede score in algemene vaardigheden blijkt uit eenverkennend onderzoek ‘Effectieve inzet academisch gevormdeleerkrachten po’ op basisscholen en academische pabo’s. Opinitiatief van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs isgekeken of en hoe de leerkrachten optimaal kunnen bijdragen aan deschoolprestaties en aan het professionele klimaat. Dit jaarstudeert de eerste lichting studenten af. CAOP Research heeft hetonderzoek van Regioplan op verzoek van het arbeidsmarktplatformbegeleid.

Hoge ambitie

De vaak zeer gemotiveerde studenten geven zelf aan dat zij eersteen aantal jaren les willen geven om het vak goed in de vingers tekrijgen. Daarnaast hebben zij de ambitie om op den duur een extrabijdrage te leveren. Dat kan in de klas zijn maar ook in eenbredere functie of in een onderwijsgerelateerde baan alsmethodeontwikkelaar of onderzoeker. Om hun arbeidsmarktkansenverder te vergroten, willen bijna alle geïnterviewde studenten eenmaster halen. Met een bachelorsdiploma op zak is de student albevoegd om les te geven.

Formatieruimte

De onderzoeksvaardigheden van de jonge academici passen goed bijactuele ontwikkelingen als opbrengstgericht werken en passendonderwijs. Schoolleiders en schoolbestuurders betwijfelen alleen ofer genoeg ruimte in de formatie is om de academisch geschooldestudenten vast te houden voor het onderwijs en te laten doorgroeiennaar een hogere functie. Zij willen hen verder graag uitdagend werkaanbieden maar het is ook de vraag of daarvoor voldoende takenvoorhanden zijn.

Feminisering

Ongeveer veertig procent van de studenten aan de universitairepabo stopt na het eerste jaar. In veel gevallen stappen dezestudenten over op de reguliere pabo, op onderwijskunde of oppedagogiek. Volgens zeer voorzichtige inschatting ronden de komendejaren ongeveer zeshonderd studenten hun opleiding af. Ruim zevenprocent daarvan is man.

Dat is niet alleen minder dan vooraf werd verwacht, maar op dereguliere pabo ligt het aantal zelfs hoger, namelijk op negentienprocent in 2011. De feminisering van het basisonderwijs zal door deacademische pabo niet afnemen.   

Academische pabo 

De academische opleiding tot leraar basisonderwijs of kortweg deacademische pabo moet een extra impuls geven aan de kwaliteit vanhet primair onderwijs. De eerste opleidingen zijn in 2008 gestart.Op dit moment bieden achttien pabo’s samen met tien universiteitende academische opleiding aan. Net als bij de reguliere pabo vormende stages daarin een belangrijk onderdeel.

Tijdens de stages wordt een link gelegd naar relevantewetenschappelijke kennis. In het onderzoek is vooral gekeken naarde ervaringen van en met de stagiaires en naar de verwachtingen vande verschillende betrokkenen van hun bijdrage, nu en in detoekomst.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK