Bestuurscrisis UvA/HvA bezworen

Nieuws | de redactie
6 juni 2012 | Informateur Van der Steenhoven heeft zijn taak rond. Het bestuur van de combinatie van UvA en HvA is op nieuwe leest geschoeid en aangevuld. Atzo Nicolai van DSM wordt nieuwe preses van de Raad van Toezicht voor beide segmenten.

In juli 2011 werd de oud-topman van OCW gevraagd om eennieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en”in overleg met deleden van de Raad van Toezicht van de UvA en die van de Hogeschoolvan Amsterdam (HvA) stappen te ondernemen die leiden tot vervullingvan de vacature van de voorzitter van het College van Bestuur vande UvA/HvA.” Het vertrek van collegevoorzitter Karel van derToorn leidde tot een fikse bestuurlijke crisis en Koos van derSteenhoven moest deze recht zien te breien.

Dubbel voorzitterschap

Per 1 april trad als nieuwe collegevoorzitter Louis Gunning aan.Nu is bekend dat oud-VVD-bewindsman Atzo Nicolai, directeur van DSMNederland. voorzitter wordt van de nieuwe Raad van Toezicht. Hijzal die rol zowel bij de UvA RvT als de HvA Rvt vervullen. Een bandmet het Amsterdamse circuit heeft Nicolai in elk geval: hij wastot voort kort voorzitter van De Balie. 

In een eerdere fase van de procedure gingen hardnekkigegeruchten, dat staatssecretaris Zijlstra Amsterdamsevoordrachten te eenzijdig gekleurd vond. Dat zal met een man uithet bedrijfsleven en voormalig liberaal bewindsman als Nicolaiwaarschijnlijk niet het geval zijn. Uit diens cv is tenminste nogeen punt interessant, wat betreft de toekomstige koersplannen vande UvA. Hij studeerde Nederlands recht en Politicologie aan deVrije Universiteit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK