Bezoek de volgende Nobel

Nieuws | de redactie
8 juni 2012 | Leo Kouwenhoven krijgt de Nobelprijs. De directeur van het Institute for Advanced Studies in Princeton durft die voorspelling aan. Met ScienceGuide kunt u zelf zien waar en hoe de Delftse geleerde dit verdiende, op 21 juni.

Op 1 maart bracht ScienceGuide het eerste signaal. Bijhet 3TU-jubileum gonsde het van de verhalen dat Kouwenhovens Majorana-vondst eenfeit was. “Als het helemaal klopt, dan kan hem de Nobelprijsnauwelijks ontgaan,” zei een topbestuurder uit de bèta-hoek toen altegen ScienceGuide.

Het potentieel van grafeen

Zelf bleef Kouwenhoven met zijn jeugdige team Majorana-jagersbescheiden en prudent. Co-auteur en promovendus Vincent Mourik zei: “Dat hangt er vanaf…Hoe maken we deze voorzet nu straks af? Dat is de vraag diedaarvoor essentieel zal zijn, denk ik. De majorana heeft hetpotentieel van grafeen.

Hier in gecorrigeerd worden door Robbert Dijkgraaf, denext-Princeton-boss is voor een jonge Delftenaar geenschande. Diens voorspelling nu bewijst alleen maar de bewonderingvan Kouwenhovens vakgenoten voor zijn prestaties en prudentie. Datlaatste werd nog eens merkbaar toen hij dezer dagen ontvangen werddoor de minister van OCW om een huldeblijk van de regering teontvangen. Niemand maakte daar veel fuzz over.

Majorana aanraken

Het is dus niet meer dan terecht dat de Dag van de Excellentie2012 op 21 juni bij Kouwenhoven en zijn mensen wordt gehouden. Zijzullen u rondleiden in hun lab en al u vragen beantwoorden. Of ueen Majorana-fermion zelf zult mogen aanraken, weetScienceGuide nog niet. Of u dat zou merken evenmin, hetdeeltje is immers heel erg klein.

De rondleidingen in het lab te Delft starten om 12.00. Grijpdeze buitenkans! Het programma van de Dag van de Excellentie begintdaarna om 13.30. Meld u voor beide aan op toptien@scienceguide.nl 

Naast de rondleiding in het unieke Lab wordt op de Dag van deExcellentie bekendgemaakt welke HO-instellingen het best presterenop het web. Daarna krijgen de deelnemers input vanuit Harvard overuitblinken in docentschap en gaan zij met elkaar en experts indiscussie over wat zij willen agenderen voor de Excellence inTeaching summit. Welke van uw bestpractices wilt u daar op tafel leggen? Welke thema’s metanderen wereldwijd uitdiepen? Welke nieuwe zwaartepunten op deagenda zetten?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK