Dag van de Excellentie 21 juni

Nieuws | de redactie
6 juni 2012 | Elk jaar wordt het academisch jaar afgerond met een feestelijk, inhoudsrijk evenement georganiseerd door het Sirius Programma en ScienceGuide. Graag nodigen we u van harte uit voor deze Dag van de Excellentie op 21 juni 2012. In Delft, op een unieke, zeer excellente plek: bij het Majorana-deeltje.

Dit jaar organiseren we een bijeenkomst – van 13.30 tot 17.30 -op een wel heel symbolisch-excellente plek: het lab bij de TU Delftwaar het Majorana-fermion deeltje is gevonden. Heel dekenniswereld praat er over, wij gaan er heen!De jonge talenten die dat deeltje hebben opgespoord zullen onsdaar ontvangen en begeleiden. U kunt mee met hen in eenexclusieve rondleiding.

Meedenken met Obama

Het programma heeft bovendien nog een tweedeexcellentie-prioriteit: met deze dag zal vooral het thema excellentdocentschap op de kaart worden gezet. Daarmee geeft de Dag van deExcellentie de eerste voorzet en impuls voor de  Excellence inTeaching summit die in maart 2013 in Amsterdam zalplaatsvinden.

Dit is een wereldwijd initiatief van president Obama en werd in2011 en 2012 in New York georganiseerd. Juist de uitbinkers in hethoger onderwijs en de lerarenopleidingen willen we nu alenthousiasmeren en hun beste initiatieven daarop laten richten. Doemee en zet de agenda voor dit unieke wereldwijde evenement in onsland!

Wie wint op het web in 2012?

Vast onderdeel van het programma van de Dag van de Excellentieis de webranking van het HO. Jaarlijks maken de ICT-experts vanStrategy on Demand en de redactie van ScienceGuide bijdeze gelegenheid de ranking bekend van de kwaliteit van de hbo enwo instellingen bij hun aanwezigheid op het internet. Deinstellingen kunnen daarbij zichzelf en elkaar meten en vergelijkenten aanzien van de wezenlijke criteria van inhoud en transparantievan hun webpresentie. Vorig jaar wonnen de Hogeschool Rotterdam en de RUG. Wiehuldigen wij in 2012?

Dit jaar bevat deze ranking nog een primeur: voor het eerstwordt  ook de ‘social media kwaliteit’ van de HO-instellingenin de ranking betrokken. Een eerste glimp van de uitkomstendaarvan leest u hier op ScienceGuide!

Wat wilt u zelf?

Naast de rondleiding in het uniek Lab en de bekendmaking van deranking en de prijsuitreiking aan de winnaars krijgen de deelnemersinput vanuit Harvard over uitblinken in docentschap en gaan zij metelkaar en experts in discussie over wat zij willen agenderen voordie Excellence in Teaching summit. Welke van uw bestpractices wilt u daar op tafel leggen? Welke thema’s metanderen wereldwijd uitdiepen? Welke nieuwe zwaartepunten op deagenda zetten?

Wij hopen u te verwelkomen in Delft en kijken uit naar uwinbreng en inspiratie. Meldt u zich aan toptien@scienceguide.nl . De rondleidingen doorhet lab vinden plaats voorafgaand aan het plenaire programma, inkleine groepen vanaf 12.00 uur. Neem deze unieke kans waar, want decapaciteit hiervoor is beperkt. Wilt u hieraan deelnemen, graageven apart bij uw aanmelding vermelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK