Erasmus: vlotte propedeuses

Nieuws | de redactie
13 juni 2012 | De Rotterdamse pilot met een nieuwe universitaire onderwijsaanpak wordt uitgebreid naar vrijwel alle opleidingen van de EUR. Deze helpt eerstejaarsstudenten om op tijd af te studeren, aldus rector magnificus prof.dr. Henk Schmidt.

De Erasmus Universiteit werkt al jaren aan maatregelen omstudenten meer te binden aan de opleiding en zoveel mogelijk binnende gestelde tijd (‘nominaal’) af te laten studeren. ‘Nominaalis normaal’ is een ambitieuze aanpak, waarbij hetonderwijsprogramma een impuls krijgt om studenten sterker teactiveren en waarin van studenten wordt verwacht dat ze bijblijven.

In een jaar hetzelfde succes als intwee

Dat leidt tot een betere doorstroom. Studenten moeten hun eerstejaar in één keer met voldoende resultaat halen, zodat ze het tweedejaar zonder vertraging kunnen beginnen. De Faculteit der SocialeWetenschappen (FSW) heeft de nieuwe aanpak dit collegejaar alsproef ingevoerd.

Tussentijdse resultaten na driekwart collegejaar wijzen eropdat ‘Nominaal is normaal’ bijdraagt aan een betere doorstroom injaar 1. Studenten bereiken na een jaar hetzelfde studierendementdan in voorgaande jaren in twee jaar.

Op basis van de eerste positieve resultaten bij FSW hebbenvrijwel alle andere faculteiten van de EUR besloten komendcollegejaar (2012/2013) deel te nemen aan de uitbreiding van depilot. Het gaat om Rotterdam School of Management (RSM), ErasmusSchool of Economics (ESE), Erasmus School of Law (ESL), ErasmusSchool of History, Culture and Communication (ESHCC) en hetinstituut Beleid & Management Gezondsheidszorg (iBMG).

Binding versterkt 

Bij FSW wordt de pilot voortgezet. De Faculteit der Wijsbegeerteen de medische faculteit bereiden zich nog verder voor op de nieuweaanpak. Rector Schmidt is met deze expansie zeer in zijnnopjes.

“Wij vinden het heel belangrijk dat studenten goed uit destartblokken komen. Met deze maatregelen willen we studentenstimuleren tot betere prestaties en een hoger studietempo. Datlaatste is belangrijk om studievertraging te voorkomen. Deze aanpakvergroot bovendien de binding tussen studenten onderling en hunbetrokkenheid bij de studie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK