EUA: bezuinigingen onderwijs ‘onhoudbaar’

Nieuws | de redactie
26 juni 2012 | Bezuinigingen op het hoger onderwijs zetten internationale research-projecten onder druk en bedreigen zelfs de voltooiing van de European Higher Education and Research Area. Dat is de alarmerende conclusie van recent EUA-onderzoek.

Kort geleden liet de European University Association opeen conferentie al zien dat Europese landen zeer verschillendgetroffen worden door bezuinigingsmaatregelen. Zo heeft een aantalEuropese landen – die vaak al relatief lage overheidsinvesteringenin het hoger onderwijs hebben – draconisch moeten snijden inonderwijsbudgetten sinds 2008. Opvallend: deze landen liggen níetalleen in het zuiden.

Het Letse hoger onderwijs heeft bijvoorbeeld als gevolgvan de economische crisis tussen 2008 en 2010 een cumulatievekorting van 57% moeten verstouwen. Griekenland heeft de publiekefinanciering van het onderwijs verschillende malen teruggeschroefdmet 10% of meer. In Noord-Europa hebben IJsland, Ierland enNederland meer dan 10% bezuinigingen voor de kiezengekregen.

EUA kaart onderwijsbezuinigingen

In een recent rapport laat de EUA zien dat deze bezuinigingen niet zondergevolgen kunnen blijven. De organisatie van Europese Universiteitennoemt de situatie zelfs ‘onhoudbaar’ en wijst erop datinternationale wetenschappelijke samenwerking ernstig onder drukkomt te staan wanneer nationale onderwijsfinancieringopdroogt.

Zo ziet de EUA het gebeuren dat de financieel zwakkereuniversiteiten in de toekomst geen deel meer kunnen uitmaken vaninternationale onderzoeksconsortia. Om te voorkomen dat bepaaldeEU-landen geïsoleerd raken, stelt de EUA voor dat binnen Europesefinancieringsprogramma’s zoals Horizon 2020 ook zondercofinanciering gewerkt wordt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK